Erkenning Expertisecentrum RPF

Het expertisecentrum is het enige nationaal en Europees erkende RPF-expertisecentrum in Nederland. Vanuit heel Nederland en België bezoeken patiënten het Expertisecentrum. Ook internisten uit andere ziekenhuizen vragen het centrum om advies voor hun RPF-patiënten.

Het Expertisecentrum is in 2011 erkend door de Stichting Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Daarnaast is het centrum in 2015 erkend als Nationaal Expertisecentrum door het Ministerie van VWS. Dit is gebeurd op grond van Europese criteria (EUCERD). Daarmee is het centrum ook Europees erkend. In december 2018 is het Expertisecentrum erkend als STZ topklinische functie. Dit houdt in dat het centrum is opgenomen in een overzicht van hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg binnen STZ-ziekenhuizen. Dit overzicht heet het STZ Topklinisch Zorgregister.

U bent nu hier

HomepageExpertisecentrum retroperitoneale fibroseErkenning Expertisecentrum RPF
Naar boven