Uw afspraak

Nadat u de intakevragenlijst en het toestemmingsformulier heeft ingevuld, worden uw gegevens opgevraagd bij andere zorginstellingen. Zoals op de vorige pagina is omschreven, moet u ons hier toestemming voor geven.

Als deze gegevens door ons zijn ontvangen, plannen we een afspraak voor u in.

Voorbereiden op uw eerste afspraak

Ter voorbereiding op uw afspraak vragen wij u om een recente medicatielijst mee te nemen. Als u deze niet in uw bezit heeft, dan kunt u deze opvragen bij uw apotheek.

In de meeste gevallen is de eerste afspraak een fysieke afspraak op onze polikliniek. Het kan ook voorkomen dat het een telefonische afspraak is.

Een eerste afspraak kan spannend zijn. Daarom is het handig om alvast na te denken over welke vragen u wilt stellen. Wij willen u ook vragen om van te voren na te denken wat u met de behandeling wil bereiken naast pijnvermindering. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld beter kunnen slapen of het lopen van een grotere afstand.

Voorbereiden op uw behandeling

Bij sommige behandelingen is het belangrijk dat u nuchter bent. Nuchter zijn betekent dat u vanaf de avond voor het onderzoek niets meer mag eten en drinken. U mag wel uw medicijnen innemen. In uw opnamebrief staat of u voor uw behandeling nuchter moet zijn of niet. 

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, dient u soms een aantal dagen voor de behandeling te stoppen met het innemen hiervan. Als dit bij u van toepassing is, is dit met u van te voren besproken en staat dit ook aangegeven in de brief. Het is belangrijk dat u dit advies goed opvolgt, omdat het anders consequenties kan hebben voor uw behandeling.

Na een behandeling mag u niet zelf autorijden. Neem daarom altijd iemand mee die u veilig naar huis kan brengen.

Controle

Omdat het even tijd nodig heeft voordat de behandeling werkt, wordt de controleafspraak na acht weken ingepland. Dit is meestal een telefonische afspraak bij de pijnspecialist, verpleegkundig specialist of pijnconsulent.

Spoedafspraak

Voor oncologische patiënten, patiënten met gordelroos en overige acute pijnproblemen is een spoedafspraak mogelijk. Deze spoedafspraak dient in overleg met de pijnspecialist gepland te worden. Ook hier verloopt de verwijzing via uw huisarts of via een specialist in het ziekenhuis.

U bent nu hier

HomepagePijnbehandelcentrumUw afspraak
Naar boven