Kwaliteit van zorg

Om in het Pijnbehandelcentrum kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen, voldoen we aan verschillende kwaliteitseisen.

Het behandelteam
Alle leden van het behandelteam zijn BIG geregistreerd. Zorgverleners met een BIG-registratie mogen de wettelijk beschermde beroepstitel gebruiken die bij het beroep hoort en moeten individueel hun kennis op peil houden bij (inter)nationale trainingen.

Samenwerkingen
Het Pijnbehandelcentrum is een multidisciplinair team. Een multidisciplinair team bestaat uit mensen die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zij werken samen aan een behandelplan. In het Pijnbehandelcentrum bestaat het multidisciplinaire team uit: revalidatiearts, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en fysiotherapeut. Regelmatig vindt er een patiëntoverleg plaats, waarbij het hele team betrokken is. 

Neuromodulatie

In het Pijnbehandelcentrum werken we volgens de Nederlandse kwaliteitseisen. Dit betekent:

  • We werken samen met de pijncentra van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
  • Patiënten vullen de PROMS-vragenlijsten in. Dit zijn vragenlijsten die gaan over de kwaliteit van de behandeling
  • We doen mee in landelijke en regio gebonden overlegmomenten

Behandeling ACNES
Het Pijnbehandelcentrum is onderdeel van de ‘ACNES-straat’ in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Bij ACNES ontstaat er pijn door een beknelde zenuw in de buikwand. In de ACNES-straat is de behandeling van ACNES door verschillende specialisme aan elkaar gekoppeld om hiermee het zorgtraject voor de patiënt optimaal te laten verlopen. Het Pijnbehandelcentrum werkt hierin samen met de specialismen Chirurgie en Maag-Darm-Lever (MDL).

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Patiënten federatie Nederland en is de grootste ervaringswebsite voor de gezondheidzorg in Nederland. Patiënten kunnen hun ervaringen delen en waardering uitspreken en zo andere bezoekers helpen bij hun keuze naar een zorgprofessional. Hier kunt u uw ervaring over het Pijnbehandelcentrum achterlaten of teruglezen hoe andere patiënten het hebben ervaren.

U bent nu hier

HomepagePijnbehandelcentrumKwaliteit van zorg
Naar boven