Medisch-wetenschappelijk onderzoek: wat betekent dat voor u?

U kunt gevraagd worden om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hier vertellen wij u wat dat inhoudt.

Er zijn twee soorten onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u ‘voor onderzoek’ naar het ziekenhuis. Een arts onderzoekt u om de oorzaak van uw klachten te vinden. Het doel is om u beter te maken. Dit heet diagnostisch onderzoek.

Ook bestaat er medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarvan zijn drie soorten:

  • Onderzoek om betere behandelingen voor ziekten te vinden. Bijvoorbeeld: een beter medicijn tegen hoofdpijn.
  • Onderzoek om meer over een ziekte of de werking van het lichaam te weten te komen. Bijvoorbeeld: Wat is de oorzaak van ADHD? Krijg je van drop eten een hoge bloeddruk?
  • Onderzoek om betere manieren te vinden voor het opsporen of het vaststellen van een ziekte. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we (borst)kanker eerder opsporen?

Uw gezondheid gaat voor

Een patiënt die meedoet aan een onderzoek, heet een proefpersoon. Uiteraard bent u dat niet. Alle medisch-wetenschappelijke onderzoeken worden voordat ze uitgevoerd mogen op mensen uitvoerig onderzocht op de veiligheid voor de patiënt. Daar gaan jaren aan onderzoek aan vooraf. Ook beoordelen ethische commissies of het verantwoord is om het onderzoek te mogen uitvoeren. Bovenal gaan uw gezondheid en kwaliteit van leven vóór het onderzoek.

Klik op onderstaande vragen voor meer informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek?

In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld. Bijvoorbeeld over de lichaamstemperatuur, bepaalde bloedwaarden of hoe u zich voelt. U werkt dan mee aan bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek, een test of meting. Soms moet u zelf een lijstje bijhouden.

Soms doet het Albert Schweitzer ziekenhuis ook mee aan onderzoek waarbij een nieuwe behandeling, operatietechniek of medicijn wordt onderzocht. Elk onderzoek heeft zijn eigen onderzoeksvorm. Meestal vergelijkt de onderzoeker een nieuwe behandeling met de bestaande of worden er twee bestaande behandelingen met elkaar vergeleken. De behandeling die u krijgt wordt door middel van loting (randomisatie) bepaald. Hier heeft uw arts geen invloed op. Het hangt van het toeval af in welke groep u terechtkomt.

Waarom wordt er onderzoek gedaan?

Het voornaamste doel is de medische zorg verbeteren. Door mee te doen helpt u mee aan de vooruitgang van de wetenschap. Er ontstaan verbeterde behandelingen, nieuwe inzichten als het gaat om de kwaliteit van leven en een vernieuwde vorm van het diagnostiseren van een ziektebeeld.
U krijgt de gelegenheid eerder in aanmerking te komen voor een nieuwe behandeling. Daar kunt u soms voordeel van hebben.

Wie beslist of ik meedoe aan een onderzoek?

U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U bent dus nooit verplicht om mee te doen. Beslis daarom pas als u genoeg weet over de inhoud, eventuele risico’s en voordelen van het onderzoek. U krijgt hier ook bedenktijd voor.

Als u wilt meedoen, ondertekent u een verklaring. Dit heet het toestemmingsformulier. Met uw handtekening zegt u dat u vrijwillig meewerkt aan het onderzoek. U krijgt zelf ook een exemplaar.

Tussentijds stoppen
Bedenkt u zich? Dan heeft u altijd het recht om toch niet mee te doen. Ook tijdens het onderzoek mag u altijd stoppen. U hoeft niet te vertellen waarom. U krijgt daarna de gewone behandeling die u anders ook zou krijgen.

Niet meedoen
Als u helemaal niet wenst mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te vertellen waarom u niet wilt meedoen. De longarts zal de standaardbehandeling bij u starten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan een onderzoek?

Om deel te mogen nemen aan een onderzoek, moet u aan een aantal punten voldoen die de onderzoeker heeft bepaald. Die punten zijn bepaald om de uitkomsten van het onderzoek zo concreet mogelijk te maken. Uw arts beslist uiteindelijk of u geschikt wordt bevonden voor deelname. Uiteraard kiest u zelf of u hieraan wilt deelnemen. De researchverpleegkundige zal u hierin begeleiden.

Wat is de taak van de researchverpleegkundige?

De researchverpleegkundige ondersteunt de behandelend arts en coördineert de taken rondom het onderzoek. Hij of zij kijkt mee of er geschikte patiënten zijn (die voldoen aan de gestelde punten van het onderzoek) om deel te mogen nemen, bespreekt het onderzoek met de patiënt, beantwoordt de vragen, registreert de verkregen informatie over de proefpersoon in een database (geheel anoniem) en volgt de proefpersoon tijdens het proces. Ook is de researchverpleegkundige het aanspreekpunt bij vragen die tijdens de behandeling meespelen.

U bent nu hier

HomepageDarm- en leverkankerMeer weten?Wetenschappelijk onderzoek
Naar boven