verwijzing en vragenlijst

Verwijzing
Voor een bezoek aan het Regionaal Bekkenbodem Centrum heeft u een verwijzing nodig. Voor deze verwijzing is het nodig dat u uw klachten bespreekt met uw huisarts.
U kunt ook doorverwezen worden door een andere specialist zoals de uroloog, gynaecoloog, MDL-arts of seksuoloog.

Vragenlijst
Na uw verwijzing krijgt u een vragenlijst opgestuurd, deze is best uitgebreid. Het is belangrijk dat u deze zorgvuldig invult. Mocht u moeite hebben met het invullen van deze lijst, belt u dan gerust even met het Regionaal Bekkenbodem Centrum. Wij helpen u graag.
Bij de vragenlijst zit een plaslijst en afhankelijk van uw klachten zo nodig een poepdagboek. Sommige patiënten zien op tegen het invullen van deze lijsten. Toch is het heel belangrijk deze lijst zo goed mogelijk in te vullen, aangezien deze belangrijke aanvullende informatie geeft over uw klachten.
Met al deze informatie beoordelen wij uw klachten zorgen we ervoor dat u de juiste onderzoeken krijgt. Op deze manier voorkomen we dat u onnodig onderzoeken krijgt. Wij garanderen u onderzoek en zorg op maat.

Contact

Tel: (078) 654 29 53