Zorgpad

PET/CT-scan

De PET/CT-scan is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij veranderingen in de stofwisseling van cellen in beeld worden gebracht. Dit wordt gedaan met een kleine hoeveelheid radioactieve stof (radioactief suiker) en een speciale PET/CT-camera. Aan de hand van de foto’s kan uw arts een beter inzicht krijgen in hoe u behandeld kunt worden.

 1. Onderzoek

  Verloop PET/CT-scan

  Nadat u zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde hebt gemeld, wordt er via een vingerprik een druppel bloed bij u afgenomen. Hiermee wordt het suikergehalte in uw bloed bepaald. Daarna wordt een infuusnaald in een bloedvat van uw arm ingebracht. Via het infuus wordt de radioactieve vloeistof toegediend.

  Stil liggen
  Na de injectie moet u minimaal één uur rusten en zo stil mogelijk blijven liggen. Dit is nodig zodat de radioactieve stof zich goed door het lichaam kan verspreiden en de PET scan een duidelijk beeld geeft. Daarom mag u niet lezen of naar muziek luisteren. Soms is het nodig dat u een tablet krijgt met een spierverslappende werking. 

  Foto’s
  Na de rustperiode vragen we u goed uit te plassen. Daarna neemt u plaats op de scantafel voor het maken van de foto’s. Het is belangrijk dat u tijdens het rusten en het maken van de foto’s goed stil ligt. Het maken van de foto’s duurt ongeveer een half uur. De totale duur van het onderzoek is ongeveer twee uur. 
 2. Na afloop

  Na de PET/CT-scan

  U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Als u een spierverslappend middel hebt gekregen, mag u na het onderzoek zelf geen voertuig besturen. 

 3. Uitslag

  Hoe nu verder?

  De uitslag van het onderzoek wordt opgestuurd naar uw specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij of zij zal de uitslag met u bespreken.

  Lees meer over de PET/CT-scan in deze folder

Naar boven