Zorgpad

Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie in de borstholte, waarbij de lymfeklieren rondom uw luchtpijp worden onderzocht. De long-chirurg neemt tijdens de operatie kleine stukjes weefsel weg uit de lymfeklieren. Deze worden voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.

U bent nu hier

HomepageCentrum voor LongkankerOnderzoekenMediastinoscopie
 1. Voorbereiding

  Vóór de kijkoperatie

  Nadat u samen met de longarts heeft besloten dat u een mediastinoscopie krijgt, belt de verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige u thuis op. Zij vertelt u meer over de operatie en spreekt met u af wanneer u naar het Centrum voor Longkanker komt voor de intakegesprekken.  

  Intakegesprek
  Voordat u geopereerd wordt, heeft u een intakegesprek met de longchirurg, de anesthesioloog en de verpleegkundige specialist of oncologieverpleegkundige. U krijgt dan uitgebreide informatie over de operatie en de periode daarna. Wij proberen deze gesprekken zoveel mogelijk aansluitend op dezelfde dag te plannen.
   
  Opname
  U wordt de dag  van de operatie opgenomen op  de afdeling dagbehandeling (D2D) in Dordwijk. Dit is afhankelijk van het tijdstip dat u de operatie krijgt. U kunt de dag vóór de operatie bellen met deze afdeling over het tijdstip dat u verwacht wordt, via (078) 654 18 75. Als u op maandag wordt opgenomen dan belt u de vrijdag ervoor. 
  De voorbereidingen op de operatie duren ongeveer een half uur. 
 2. Onderzoek

  Verloop van de mediastinoscopie

  De operatie gebeurt onder algehele narcose. De chirurg maakt een kleine dwarse snede van ongeveer drie centimeter vlak boven uw borstbeen. Via deze snede wordt langs de voorzijde van uw luchtpijp een kijkbuis in uw borstholte geschoven.
   
  Via de kijkbuis neemt de chirurg weefsel weg uit de lymfeklieren voor onderzoek. 
  Vervolgens wordt uw huid gesloten met oplosbare hechtingen. De operatie duurt ongeveer 45 minuten. 
 3. Na afloop

  Na de mediastinoscopie

  Wakker
  Na de operatie belt de chirurg uw contactpersoon (één van uw naasten) om te vertellen hoe de operatie is verlopen. U wordt wakker op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). U heeft een infuus in uw arm. Uw hartslag en bloeddruk worden regelmatig gecontroleerd. Als deze goed zijn en u goed wakker bent, wordt u door de verpleegkundige van de verpleegafdeling opgehaald. Dit duurt meestal 1 tot 2 uur. Op de verpleegafdeling krijgt u, als u niet misselijk bent, iets te eten en te drinken. 

  Drukkend gevoel
  Na de kijkoperatie kunt u een wat drukkend gevoel achter uw borstbeen hebben. De meeste mensen hebben na de operatie weinig pijnklachten. Als u pijn heeft, vertelt u dit dan gerust aan de verpleegkundige. U krijgt dan een pijnstiller.
   
  Naar huis
  Meestal kunt u op de dag van de operatie alweer naar huis. Krijgt u na ontslag uit het ziekenhuis lichamelijke klachten zoals koorts of een plotselinge toename van de pijn? Dan raden we u aan om tijdens kantoortijden te bellen met de verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige. Buiten kantoortijden belt u met  de longafdeling (C1) van het ziekenhuis.
 4. Uitslag

  Hoe nu verder?

  Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u afspraken mee voor controle op het Centrum voor Longkanker. De longarts vertelt u dan de uitslag van het weefselonderzoek. Ook bespreekt de longarts dan met u hoe de verdere behandeling zal verlopen.

  De verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige belt u één of twee dagen na uw operatie op om te vragen hoe het gaat en door te spreken hoe het verdere traject eruitziet.

U bent nu hier

HomepageCentrum voor LongkankerOnderzoekenMediastinoscopie
Naar boven