Zorgpad

Verzakking van de baarmoeder/vaginatop

Bij een baarmoederverzakking zakt de baarmoeder in het bekken omlaag. Als de baarmoeder in het verleden verwijderd is kan de top van de vagina naar buiten zakken. 

U bent nu hier

HomepageBekkenbodemcentrumAandoeningenVerzakkingVerzakking van de baarmoeder/vaginatop
 1. Aandoening

  Klachten van een baarmoeder- of vaginatopverzakking

  Bij een baarmoederverzakking zakt de baarmoeder uit zijn normale positie. De baarmoeder kan daardoor een bobbel vormen in de vagina of, bij een ernstige verzakking, zelfs naar buiten komen. Is de baarmoeder in het verleden verwijderd, dan kan de top van de vagina naar beneden zakken. 
   
  Welke klachten kunt u hebben bij een baarmoeder- of vaginatopverzakking?
  De klachten bij een baarmoeder- of vaginatopverzakking komen vaak van andere organen en structuren zoals banden in het bekken. U kunt last hebben van een zwaar gevoel in de vagina, onder in de buik of laag in de rug. Soms kunt u de verzakking buiten de vagina zien of voelen.

  U kunt problemen bij het plassen hebben, zoals het gevoel niet goed uit te kunnen plassen, heel vaak te moeten plassen, terugkerende blaasontstekingen en urineverlies. U kunt ook problemen met de stoelgang hebben, zoals het gevoel dat er ontlasting achterblijft en de noodzaak om zelf met de vingers te moeten helpen om de ontlasting naar buiten te krijgen. Ook kan een baarmoederverzakking klachten bij het vrijen geven.
   
  Enkele cijfers
  • 4 op de 10 vrouwen heeft een verzakking.
  • 1 op de 10 vrouwen heeft ernstige hinder van een verzakking.
  • 1 tot 2 op de 10 vrouwen wordt geopereerd wegens een verzakking.
  • 4 op de 10 vrouwen die een verzakking hebben, hebben gelijktijdig last van urineverlies.
  • 1 tot 2 op de 10 vrouwen die een verzakking hebben, hebben gelijktijdig last van verlies van ontlasting.
  Meer informatie over bekkenbodemproblemen (zoals: Wat is de bekkenbodem? en Wat zijn de oorzaken van een slappe of beschadigde bekkenbodem?) kunt u vinden op de voorlichtingswebsite van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de beroepsvereniging voor gynaecologen. 
 2. Verwijzing

  Vragenlijst en afspraak

  U kunt voor uw klachten terecht in het Bekkenbodemcentrum. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts. Bespreek uw klachten met uw huisarts. Als het nodig is kan uw huisarts u naar het Bekkenbodemcentrum verwijzen. U kunt ook verwezen worden door een andere specialist zoals de uroloog, gynaecoloog, MDL-arts (Maag-Darm-Lever-arts), chirurg of seksuoloog.

  Vragenlijst
  Na de verwijzing krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Het is belangrijk dat u deze zorgvuldig invult. Mocht u moeite hebben met het invullen van deze lijst, bel dan gerust even met het Bekkenbodemcentrum. Wij helpen u graag.
   
  Bij de vragenlijst zit een plasdagboek en afhankelijk van uw klachten zo nodig een poepdagboek. Sommige vrouwen zien op tegen het invullen van deze lijsten. Toch is het heel belangrijk deze lijsten zo goed mogelijk in te vullen, omdat ze belangrijke aanvullende informatie geven over uw klachten. Op deze manier voorkomen we dat u onnodige onderzoeken krijgt. 
   
  Afspraak
  Afhankelijk van de verwijsbrief en de informatie die wij uit de vragenlijsten hebben gehaald, krijgt u een op uw klachten toegespitste afspraak op ons Bekkenbodemcentrum. 
   
  Er zijn drie mogelijkheden:
  • U krijgt een afspraak met de gynaecoloog;
  • U krijgt een afspraak met de bekkenfysiotherapeut en de gynaecoloog;
  • U krijgt een afspraak voor een multidisciplinair onderzoek. Dit houdt in dat u een afspraak krijgt met zorgverleners uit verschillende vakgebieden: een continentieverpleegkundige, bekkenfysiotherapeut, gynaecoloog en uroloog. Op deze manier proberen we te zorgen dat u in één afspraak al het benodigde onderzoek krijg en er direct een diagnose en behandelplan opgesteld kan worden.

  Lees hier meer over het multidisciplinaire spreekuur

  Voorafgaand aan de onderzoeken heeft u een gesprek met de continentieverpleegkundige. In dit gesprek worden uw klachten, problemen en verwachtingen besproken en krijgt u de gelegenheid al uw vragen te stellen. Zij bespreekt uw klachten met u en de vragenlijsten die u heeft ingevuld.

  Afspraken
  Daarna heeft u afspraken met de bekkenfysiotherapeut, de uroloog en de gynaecoloog. Voor de onderzoeken moet u de kleding van uw onderlichaam en uw schoenen uittrekken. We raden u daarom aan om makkelijke kleding en schoenen te dragen. Ook is het belangrijk om te weten welke medicatie u gebruikt. U kunt van tevoren een actueel medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek en dit meenemen naar uw afspraak in het Bekkenbodemcentrum.

  Overleg
  Als u bij de verschillende specialisten bent geweest en de benodigde onderzoeken zijn gedaan, wordt u multidisciplinair besproken en naar aanleiding van dit overleg krijgt u een diagnose en worden de behandelmogelijkheden met u besproken. Indien nodig kan de arts u doorverwijzen naar een andere specialist voor aanvullend onderzoek.

  Veel mensen vinden het prettig om een vertrouwd iemand mee te nemen. Dat mag altijd. U kunt al ons al uw vragen stellen, zodat u niet met onduidelijkheden of andere vragen naar huis gaat. Als er thuis toch nog vragen bij u opkomen, aarzel dan niet om te bellen.

 3. Onderzoeken

  Diagnose stellen

  De gynaecoloog zal eerst in een gesprek een aantal vragen stellen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de reden van uw bezoek, over uw klachten en uw algemene gezondheid.

  Inwendig onderzoek
  Daarna vindt er vaak een (inwendig) onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat meestal uit vier onderdelen:
  • Kijken naar de uitwendige geslachtsorganen, zoals de schaamlippen.
  • Vaginaal onderzoek met  een spreider, ook wel eendenbek genoemd. Hiermee kan de vagina en de baarmoedermond worden onderzocht. 
  • Inwendig voelen naar de inwendige geslachtsorganen, zoals de baarmoeder en de eierstokken. Om dit goed te kunnen voelen, zal de gynaecoloog met een handschoen aan twee vingers in de vagina brengen.
  • Inwendige (en soms uitwendige) echo. Bij een echo-onderzoek wordt een echokop via de vagina (inwendig), tegen de ingang van de schede (uitwendig) of op de buik (uitwendig) gebruikt. De echokop zendt onschadelijke geluidstralen uit en hierdoor verschijnt er een afbeelding van je bekkenbodem, blaas, baarmoeder, eierstokken en darmen op het beeldscherm. Op deze manier kan de gynaecoloog op zoek naar eventuele afwijkingen.
  Het inwendig onderzoek hoort niet pijnlijk te zijn. Als u toch pijn ervaart kunt u dit op elk moment aangeven. Tijdens het onderzoek zal de gynaecoloog beoordelen of u enkel een baarmoederverzakking hebt (of vaginatopverzakking als uw baarmoeder in het verleden verwijderd is). Of dat u daarnaast ook een blaas- of darmverzakking hebt. 
   
  De mate van de verzakking drukken we uit in stadia:
  • Stadium 1: er is een lichte verzakking, deze geeft meestal geen klachten.
  • Stadium 2: er is een grotere uitstulping, maar deze komt met persen niet voorbij de ingang van de vagina.
  • Stadium 3: de verzakking komt met persen voorbij de ingang van de vagina.
  • Stadium 4: de verzakking komt ook zonder persen voorbij de ingang van de vagina.

  Klik hier voor informatie over aanvullend blaasonderzoek

  Als u naast de baarmoederverzakking een blaasverzakking hebt, kan het nodig zijn om extra onderzoek te doen naar de werking van de blaas en plasbuis. Er kan onderzocht worden of u een onopgemerkte blaasontsteking hebt.

  Blaasfunctieonderzoek
  Als het nodig is wordt er een blaasfunctieonderzoek gedaan, ook wel een urodynamisch onderzoek genoemd. Daarbij kijkt de verpleegkundige hoe uw blaas en plasbuis precies reageren. Via een dun slangetje in de plasbuis wordt uw blaas gevuld. Vervolgens kan er precies gemeten worden wat er gebeurt als u hoest of plast. Dat geeft informatie over de blaasspier, de werking van de bekkenbodem en de mate van urineverlies. Deze gegevens worden gebruikt om de oorzaak van uw klachten beter in te schatten en de behandeling hierop aan te passen.

  Lees meer over blaasfunctieonderzoek in deze folder

  Cystoscopie
  Ook kan de uroloog een cystoscopie verrichten. Dat is een onderzoek waarbij een heel smal buisje, waar een camera in zit, via de plasbuis in de blaas wordt gebracht. Daarmee kan de uroloog de binnenzijde van de plasbuis en de blaas inspecteren en die manier beoordelen of er geen afwijkingen aanwezig zijn. Het inwendig onderzoek kan een wat scherp gevoel geven, maar hoort niet pijnlijk te zijn. Als u toch pijn ervaart kunt u dit op elk moment aangeven en zal het onderzoek worden gestopt.

  Lees meer over een cystoscopie in deze folder

  Klik hier voor informatie over bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

  De bekkenfysiotherapeut doet een bekkenbodemspierfunctieonderzoek. Dit houdt in dat er eerst uitwendig gekeken wordt of u de bekkenbodemspieren aan kunt spannen. Daarna wordt er inwendig onderzoek via de vagina gedaan met betrekking tot de bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren worden beoordeeld op kracht, snelheid, uithoudingsvermogen maar ook of de spieren op het goede moment aanspannen bijvoorbeeld bij hoesten. Er wordt ook gekeken of de bekkenbodemspieren goed ontspannen zodat u goed kunt leegplassen of -poepen.

  Diagnose
  Aan het eind van het dagdeel bespreken de hulpverleners die u onderzocht hebben hun bevindingen met elkaar. Zij bespreken ook wat de beste behandeling voor u is. Uw arts bespreekt daarna dit behandelvoorstel met u. De assistente van het Bekkenbodemcentrum maakt vervolgens met u de afspraken voor eventuele verdere behandeling. Indien nodig kan de arts u doorverwijzen naar een andere specialist voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld de Maag-Darm-Lever-arts of de colorectaal chirurg.
 4. Behandeling

  Verschillende behandelmogelijkheden

  Moet een verzakking van de baarmoeder of vaginatop behandeld worden?
  Een verzakking is niet gevaarlijk. Een verzakking kan groter worden als je ouder wordt, maar dat hoeft niet. Als er geen klachten zijn, is er geen behandeling noodzakelijk. Wel is het zo dat bij een milde verzakking de kans op goed effect van een operatie groter is dan bij een ernstige verzakking. Als de verzakking klachten geeft, kan de behandeling bestaan uit bekkenfysiotherapie, een ring of een operatie. 

  De volgende behandelingen zijn mogelijk:

  Bekkenfysiotherapie

  De bekkenfysiotherapeut kan u oefeningen geven om bewust te worden wat u met de bekkenbodemspieren kan. U leert de bekkenbodemspieren te gebruiken om bij activiteiten in het dagelijks leven de verzakking te beschermen. Ook leert u hoe u onnodige druk op de onderbuik kunt voorkomen en hoe u de bekkenbodemspieren kunt gebruiken om de druk op te vangen. U krijgt ook een instructie met betrekking tot toiletgebruik. Dit kan vooral voor vrouwen met een lichte tot matige verzakking de klachten voldoende verhelpen.

  De bekkenfysiotherapeut kan ook ingezet worden als voorbereiding op de operatie. Dit is om na de operatie zo goed mogelijk te kunnen herstellen en een nieuwe verzakking in de toekomst te voorkomen. De volgende behandelingen zijn verder mogelijk binnen bekkenfysiotherapie:

  • Functionele oefentherapie: Door speciale oefeningen leert u uw bekkenbodem voelen en leert u hoe u deze kunt gebruiken. Dat is vooral belangrijk bij dagelijkse bezigheden die een verhoogde druk in uw buik kunnen veroorzaken, zoals hoesten, niesen en lachen.
  • Biofeedbacktraining: Biofeedbacktraining is een behandeling waarbij u via een beeldscherm informatie krijgt over bepaalde reacties in uw lichaam: in dit geval over het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren. Bij biofeedback wordt deze spieractiviteit gemeten via een elektrode die tijdens de oefeningen in uw schede (vagina) of anus wordt geplaatst. Op het beeldscherm kunt u de bewegingen van de bekkenbodemspieren volgen. Zo wordt u zich meer bewust van het gebruik van deze spieren.
  • Functionele elektrostimulatie: Met functionele elektrostimulatie (FES) kunnen uw bekkenbodemspieren door middel van hele milde stroomimpulsen kunstmatig worden samengetrokken. Deze inwendige behandeling wordt regelmatig toegepast als de bekkenbodemspieren te slap zijn of als u niet goed weet hoe u uw bekkenbodemspieren moet aanspannen. Deze behandeling is meestal maar een paar keer nodig.

  Lees meer over bekkenfysiotherapie in deze folder

  Ring

  Een vaginale ring, ook wel pessarium genoemd, kan een verzakking op de goede plek houden. De ring geeft vooral verbetering bij een verzakking van de voorwand of de baarmoeder. Toch zijn er ook vrouwen met een achterwandverzakking die met een ring minder klachten hebben.

  We zorgen dat u de juiste maat ring krijgt, zodat u de ring niet voelt zitten. Ook tijdens het vrijen zullen u en uw partner de ring niet of nauwelijks voelen. De ring moet wel met enige regelmaat schoongemaakt worden. We kunnen u leren hoe u de ring zelf kunt verwijderen, schoonmaken en terugplaatsen. U kunt dit ook laten doen.

  Meer informatie over de ring vindt u op de voorlichtingswebsite van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de beroepsvereniging voor gynaecologen.

  Operatie bij verzakking van de baarmoeder

  Soms is een operatie de beste oplossing. Als de baarmoeder verzakt, zijn er verschillende soorten operaties waarmee de verzakking gecorrigeerd kan worden. De minst belastende operatie is een Sacrospinale fixatie. Bij deze ingreep wordt via de vagina geopereerd. Hierbij wordt de baarmoeder met twee hechtingen vastgemaakt aan een sterke band in het bekken, het sacrospinale ligament.

  Verleden
  In het verleden werd vaak geadviseerd om de baarmoeder te laten verwijderen als deze verzakt was. Omdat de sacrospinale fixatie een evengoed resultaat heeft en een minder grote operatie is, wordt tegenwoordig meestal geadviseerd de baarmoeder niet te verwijderen.

  Indien er andere problemen van de baarmoeder zijn zoals hevig menstrueel bloedverlies of een afwijking van de baarmoeder, dan is het wel een overweging de baarmoeder te laten verwijderen.

  Ingreep
  Bij sommige vrouwen is de baarmoederhals langer dan gebruikelijk. Als dit het geval is, kan via de vagina de baarmoederhals verwijderd worden met behoud van de baarmoeder. Bij de ingreep worden de banden waarmee de baarmoeder op z’n plek blijft, de sacro-uteriene ligamenten, losgemaakt van de baarmoederhals en aan de baarmoeder vastgemaakt.

  Terugkerend
  Enkel bij vrouwen met een terugkerende verzakking of bij vrouwen waarbij de kans erg groot is dat ze na een operatie weer een verzakking krijgen wordt een kunststof implantaat, ook wel “matje” genoemd, overwogen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de patiënt na zorgvuldige overweging van de voordelen en de nadelen van de behandeling.

  Bij elke operatie is er een kans op een complicatie. Bij de meeste verzakkingsoperaties is de kans op complicaties zeer laag. De gynaecoloog zal u hierover voorlichten.  

  Operatie bij verzakking van de vaginatop

  Als de baarmoeder in het verleden verwijderd is en de vaginatop verzakt is, is de behandeling van eerste keus een laparoscopische sacrocolpopexie. Dit is een kijkoperatie via de buik, waarbij met een kunstof implantaat, ook wel “matje” genoemd, de vaginatop aan de onderrug wordt vastgemaakt. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de patiënt na zorgvuldige overweging van de voor- en nadelen van de behandeling. De gynaecoloog kan u voorlichten over de ingreep en alternatieve behandelingsmogelijkheden met u bespreken.

  Keuzehulp bij een verzakking
  De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de beroepsvereniging voor gynaecologen, heeft met medewerking van patiëntenvereniging Bekkenbodem4All een keuzehulp ontwikkeld voor de verschillende behandelingsmogelijkheden voor een verzakking van de baarmoeder, vaginatop, blaas of endeldarm.
   
  In deze keuzehulp krijgt u informatie over de voor- en nadelen van iedere behandeling. Met de keuzehulp kunt u zich voorbereiden op het bezoek aan de arts. Samen kiest u de behandeling die het best bij u past. U kunt de keuzehulp na afloop printen. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen en indien gewenst bespreken met uw huisarts, familie of vrienden. 
   
   
  Keuzehulp bij een operatie

  Bij een verzakking van de baarmoeder, vaginatop, blaas of endeldarm zijn verschillende operaties mogelijk. Deze keuzehulp gaat over de voordelen en de nadelen van de verschillende operaties. Voor een verzakking zijn ook andere behandelingen mogelijk.

  Klik hier voor de Keuzehulp operatie bij verzakking

  Extra informatie bekkenbodem matjes, klik hier.

 5. Herstel

  Na de behandeling

  U speelt zelf een belangrijke rol in het herstel. Neem voldoende tijd voor het herstel en luister goed naar uw lichaam. Het herstel varieert van ongeveer 6 weken tot 3 maanden, afhankelijk van het type operatie en uw persoonlijke situatie.  
   
  Het volgende adviseren wij u na een operatie:
  • In de eerste periode na de operatie moet u situaties vermijden waarbij overmatige druk wordt uitgeoefend op het geopereerde gebied, zoals tillen, persen, sporten, hoesten en obstipatie (moeizame stoelgang). We raden u aan de eerste 2 weken niet meer dan 2 kilo te tillen. Drie maanden na de ingreep is het operatiegebied maximaal van kracht en genezen. Let tot die tijd op met het optillen van voorwerpen zwaarder dan 10 kilo.
  • Om te voorkomen dat u na de operatie een moeizame stoelgang krijgt wordt er tijdelijk een laxeermiddel voorgeschreven. Het is belangrijk dit trouw in te nemen omdat hardere ontlasting en persen het resultaat van de operatie negatief kunnen beïnvloeden. Verstopping of obstipatie kan er voor zorgen dat plassen niet goed gaat.
  • Het is van belang om goed uit te plassen. Lees hier onze folder met toiletadviezen. Het kan voorkomen dat u na het verwijderen van de katheter niet of niet goed kunt leegplassen. Meestal heeft dit tijd nodig en herstelt dit vanzelf. Het kan nodig zijn tijdelijk zelf  te katheriseren. U wordt hierbij begeleid door de continentieverpleegkundige. 
  • Het belangrijk 2 liter per dag te drinken. Om de kans op een urineweginfectie nog kleiner te maken kunt u ook tijdelijk cranberrysap of cranberry-tabletten gebruiken.
  • We raden u aan 2 tot 6 weken vrij te plannen van werk. Uw arts kan u hierin raad geven, aangezien het afhangt van wat voor werk u doet en het type ingreep dat u hebt laten verrichten. U zou binnen 3 tot 4 weken na de ingreep in staat moeten zijn auto te rijden en fit genoeg moeten zijn voor lichte activiteiten, zoals een korte wandeling. 
  • U kunt het beste 5 tot 6 weken wachten voor u weer seksueel actief wordt. Seksueel actief worden moet u doen wanneer je daar zelf aan toe bent. Neem er zeker in het begin rustig de tijd en aandacht voor. Sommige vrouwen hebben baat bij een glijmiddel. Dat kunt u bij de drogist kopen. 
  • Doordat u niet mag sporten en minder zult bewegen, zal uw conditie en spierkracht achteruitgaan. Hierdoor bent u de eerste periode na de operatie sneller moe. Zodra u zich daartoe in staat voelt, adviseren wij u regelmatig een klein stukje ontspannen te  wandelen en dit als het kan uit te breiden. 
  Contact opnemen
  Heeft u vragen over het herstel of hebt u last van een van de onderstaande klachten, neem dan contact op met het ziekenhuis. De afdeling Gynaecologie is continu bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gaat alles goed, dan komt u na 4 tot 6 weken langs voor controle bij de gynaecoloog. Deze controleert of alles netjes is genezen. 
   
  Heeft u tijdens de herstelperiode de volgende klachten? Neem dan in elk geval contact op met het ziekenhuis.
  • koorts;
  • hevige pijn;
  • ruim of aanhoudend bloedverlies;
  • pijn bij het plassen;
  • problemen met de ontlasting (hard of pijnlijk of bloedverlies bij de ontlasting).
  Resultaat
  Door de operatie is de verzakking verholpen. Het gevoel van een bal tussen uw benen verdwijnt. Mogelijk verdwijnt de pijn onderin de buik of rug. U kunt beter uitplassen. Als u door de verzakking last had van urineverlies dan neemt dat waarschijnlijk af. Operaties in gynaecologisch gebied kunnen veranderingen geven in de beleving van de seksualiteit in vergelijking met voor de operatie. Dit is een punt dat de gynaecoloog met u zal bespreken.
   
  Ook na de operatie is het belangrijk om te bedenken dat veelvuldig zwaarder tillen dat de bekkenbodem aankan opnieuw tot klachten kan leiden. Ook een gezond gewicht en een gezonde levensstijl dragen op een positieve manier bij om klachten te voorkomen. 

  Verdwijnen al mijn klachten?

  Vrouwen die een verzakkingsoperatie hebben laten verrichten geven aan voor ongeveer 70 procent minder lichamelijke en sociale beperkingen te ervaren dan voor de operatie. Vaak gaan de klachten niet helemaal over. Klachten die gerelateerd zijn aan de verzakking, zoals overmatig vaak plassen, urineverlies, pijn, pijn bij het vrijen en verstopping nemen met bijna 80 procent af.

  Is er een kans dat ik opnieuw last van een verzakking krijg?

  7 op de 10 vrouwen is met een eenmalige verzakkingsoperatie voldoende behandeld voor de rest van hun leven, maar bij 1 op de 2 vrouwen ontstaat er wel weer enige verzakking in de jaren na de ingreep. Helaas heeft 1 op de 6 vrouwen die een verzakkingsoperatie heeft gehad, binnen 5 jaar na de operatie opnieuw een dermate ernstige verzakking dat er nog een operatie nodig is.

U bent nu hier

HomepageBekkenbodemcentrumAandoeningenVerzakkingVerzakking van de baarmoeder/vaginatop
Naar boven