Zorgpad

Orgasmeproblemen bij vrouwen

Lang niet elke vrouw komt klaar. Zo’n 25 tot 30 procent van de vrouwen is niet geïnteresseerd in een orgasme of kent het niet. Goede seks hoeft niet voor iedereen te eindigen met een orgasme. (Bron: Kenniscentrum Rutgers WPF) 

U bent nu hier

HomepageBekkenbodemcentrumAandoeningenSeksuele problemenOrgasmeproblemen bij vrouwen
 1. Aandoening

  Als het klaarkomen niet lukt

  De één raakt opgewonden door het zien van een mooi lijf, de ander door te zoenen en weer een ander door streling of door een erotische fantasie. Er ontstaat een gevoel van opwinding, het bloed gaat letterlijk sneller stromen en de spieren spannen zich. Als de opwinding toeneemt wordt de vagina vochtiger. De binnenste schaamlippen zwellen en de clitoris komt wat naar voren en wordt stijf. Sommige vrouwen krijgen het warm en gaan sneller ademhalen, soms zwellen de tepels en borsten en gaat de huid een beetje prikken.
   
  Wanneer de spanning op het hoogtepunt is, volgt de ontlading: het orgasme. De vagina en baarmoeder trekken een paar keer samen. Hoe vaak en hoe hevig verschilt per keer en per vrouw. Daarna volgt een gevoel van ontspanning, variërend van enkele ogenblikken tot een half uur. 
   
  Psychische factoren
  Er zijn vrouwen bij wie het niet lukt om klaar te komen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals schaamte- en schuldgevoelens of een slechte seksuele ervaring of relatie. Andere psychische factoren die een orgasme bemoeilijken of verhinderen zijn angst voor controleverlies, seksuele onwetendheid, angst voor intimiteit, onvoldoende contact met lichamelijke gewaarwordingen, moeite hebben met seksueel genot, weinig of geen seksuele fantasieën hebben en weinig met het eigen lichaam bezig zijn. 
   
  Lichamelijke factoren
  Het kan ook zijn dat lichamelijke factoren maken dat het orgasme niet lukt zoals u zou willen. Sommige vrouwen hebben tijdens het vrijen pijn in het gebied van de vagina, waardoor ze niet tot een orgasme kunnen komen. Ook ziektes en het gebruik van geneesmiddelen kunnen een orgasme in de weg staan.
   
  Wanneer u een baarmoederoperatie hebt gehad kan een orgasme anders voelen dan daarvoor. Vooral als u bij het klaarkomen samentrekkingen van en rond de baarmoeder voelde, zal het nieuwe orgasme wennen zijn. Een lichamelijke handicap kan het krijgen van een orgasme beïnvloeden of zelfs verhinderen, afhankelijk van uw lichamelijke gesteldheid. 
   
  Vaak komen lichamelijke en psychische factoren naast elkaar voor en versterken ze het probleem, vooral als het al wat langer bestaat. (Bron: Kenniscentrum Rutgers WPF)  
 2. Onderzoeken

  Diagnose stellen

  Bespreek uw klachten met uw huisarts of specialist. Als het nodig is kan u doorverwezen worden naar het Bekkenbodemcentrum. 

  U wordt in eerste instantie onderzocht door een gynaecoloog-seksuoloog. In een eerste gesprek vraagt de gynaecoloog-seksuoloog naar uw klachten en bekijkt samen met u wat de oorzaken van uw problemen zijn. In een tweede gesprek wordt zo nodig (uitwendig) lichamelijk onderzoek verricht. De gynaecoloog-seksuoloog bespreekt met u de behandelmogelijkheden en eventuele medicatie. Veelal spelen verschillende oorzaken op elkaar in.

  Gespecialiseerd team
  Bij sommige patiënten is er aanwijzing voor een (bijkomende) seksuologische of fysiotherapeutische oorzaak van de klachten. Voor deze patiënten vindt maandelijks een multidisciplinair overleg (MDO) plaats van een specifiek geschoold team met daarin: een gynaecoloog-seksuoloog, een uroloog met seksuologische specialisatie, een klinisch psycholoog-seksuoloog en bekkenfysiotherapeut met aantekening seksuologie.

  Het doel van het multidisciplinaire overleg is ervoor te zorgen dat de patiënt naar de juiste plek wordt verwezen voor een oplossing van het probleem. Ook wordt in het overleg de voortgang in het behandeltraject besproken en kan dit traject zo nodig worden aangepast.

  Een specialist kan u verwijzen naar:
  • De klinisch psycholoog-seksuoloog: Patiënten met seksuologische klachten, die samenhangen met medische factoren, kunnen voor psychologisch-seksuologische aspecten behandeld worden in ons ziekenhuis. Soms wordt er gekozen voor een eenmalige afspraak bij de klinisch psycholoog-seksuoloog voor een zogenoemd ‘indicatiegesprek’, zodat er gericht verwezen kan worden naar een andere zorgverlener. 
  • De bekkenfysiotherapeut met aantekening seksuologie: Als bij patiënten vermoed wordt dat de klachten veroorzaakt of onderhouden worden door bekkenbodemproblemen, kan de patiënt terecht in ons ziekenhuis. De aantekening in het register seksuologie NVVS verwijst naar de extra scholing die de bekkenfysiotherapeut heeft gehad en staat borg voor kwaliteit. 
 3. Behandeling

  Verschillende behandelmogelijkheden

  Afhankelijk van de oorzaak van uw klachten zijn er verschillende behandelmogelijkheden. 

  Behandeling door de klinisch psycholoog-seksuoloog
  De klinisch psycholoog-seksuoloog maakt samen met u en uw partner een inventarisatie van alle (zowel positieve als belemmerende) factoren die een mogelijke rol spelen. Vaak is zo’n analyse al zeer verhelderend. Uit deze analyse komen aanknopingspunten naar voren voor verandering. Meestal is een kortdurende behandeling voldoende. Soms blijkt dat een behandeling buiten het terrein van de ziekenhuispsycholoog ligt en wordt u verwezen naar een andere zorgverlener.

  Behandeling door de bekkenfysiotherapeut met aantekening seksuologie
  Het doel van de behandeling is zelfvertrouwen (her)vinden. Onderdelen van de behandeling zijn veelal:

  • Een uitgebreide intake: De bekkenfysiotherapeut zal uw klacht bespreken en navraag doen naar andere functies in het buik- en bekkengebied. Hierbij moet u denken aan vragen over plassen, ontlasten, chronische buik- en rugpijn. Tevens worden alle factoren besprokem die mee kunnen spelen om klachten te ontwikkelen en te onderhouden op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied.
  • Psycho-educatie: Hierbij zal een goede en begrijpelijke uitleg worden gegeven over voorwaarden voor pijnvrije seks. Het belang van intimiteit, seksuele verlangens en opwinding, veiligheid en communicatie. Hiermee krijgt u zicht op belemmerende factoren, zoals opvoeding, een nare ervaring uit het verleden,drukte en angst.
  • Kennis hebben van het eigen lijf: Meer kennis van en vertrouwen krijgen in het eigen lijf door uitleg met  anatomie-modellen, plaatmateriaal en websites.
  • Lichaamsbewustwording: Bij behandeling van seksuele stoornissen is de bewustwording van  lichaamsontspanning, buikademhaling en bekkenbodemspieren een essentieel onderdeel. Door een te hoge spierspanning in buik en bekkenbodem vermindert de doorbloeding in het bekken en de weefsels rond de vagina. Daardoor krijgen noodzakelijke seksuele reflexen geen of onvoldoende kans.
  • Soms kan er gebruik gemaakt worden van apparatuur zoals myofeedback of pelotte therapie.  
 4. Herstel

  Na de behandeling

  Seksuele problemen zijn ingrijpend voor u en uw partner. De behandeling zal met u, eventueel samen met uw partner, worden geëvalueerd. Afhankelijk van de hulpvraag zal bij onvoldoende resultaat de ingezette behandeling opnieuw worden besproken en zal afstemming van zorg plaatsvinden.

U bent nu hier

HomepageBekkenbodemcentrumAandoeningenSeksuele problemenOrgasmeproblemen bij vrouwen
Naar boven