Psychiatrie

De Psychiatrie behandelt mensen die om verschillende redenen in psychische problemen zijn geraakt. Wij richten ons vooral op mensen die last hebben van: 

  • depressies,
  • manisch depressieve stoornissen,
  • angststoornissen
  • psychiatrische problemen die samengaan met lichamelijke klachten.

Afhankelijk van de problemen kan deze behandeling poliklinisch, via deeltijdbehandeling of via opname op de verpleegafdeling (kliniek).

Contact

Polikliniek
Tel:078) 654 17 19

Deeltijdbehandeling
Tel: (078) 654 29 21

Verpleegafdeling
Tel:(078) 654 13 22

Contact via e-mail

Routewijzer