Vergaderrooster WOAC 2018/2019

De commissie vergadert vaak tweemaal per maand. Tijdens de digitale vergadering worden alleen nieuwe trials digitaal behandeld.

Tijdens de live-vergadering worden de ingekomen stukken, de amendementen/SAE/SUSAR en de nieuwe trials besproken.

Kijk hier voor het actuele vergaderrooster.