Vergaderrooster WOAC 2018/2019

De commissie vergadert vaak tweemaal per maand. Tijdens de digitale vergadering worden alleen nieuwe trials digitaal behandeld.

Tijdens de live-vergadering worden de ingekomen stukken, de amendementen/SAE/SUSAR en de nieuwe trials besproken.

Maand


Nov-dec 2018/ jan-okt 2019

Eerste vergadering van de maand

Tweede vergadering van de maand

November

12 digitaal

26 live

December

13 live

Januari

7 digitaal

21 live

Februari

4 live

18 digitaal

Maart

11 digitaal

25 live

April

1 live

15 digitaal

Mei

13 digitaal

27 live

Juni

15 live

29 digitaal

Juli

15 live

29 digitaal

Augustus

12 digitaal

September

9 digitaal

23 live

Oktober

7 live

28 digitaal