De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is een Wetenschppelijk Onderzoek Advies Commissie (WOAC) (voorheen genoemd: lokale medisch ethische toetsingscommissie (METC)) aanwezig. De WOAC beoordeelt de bij haar ingediende wetenschappelijke onderzoeken (trials) op de lokale uitvoerbaarheid in het ziekenhuis en brengt hierover advies uit aan de Raad van Bestuur. De commissie werkt volgens een reglement (QDC:ASZ.CVBMET.PRO.00001.).

Samenstelling WOAC per juli 2016:

Dr. A. de Mol, kinderarts, voorzitter
Mw. dr. C. van Kesteren, ziekenhuisapotheker
Dr. D. Cheung, longarts
Dr. C. Holtzer, plastisch chirurg 
Mw. mr. J. de Jong, jurist
Dr. A. IJsselmuiden, interventiecardioloog
Mw. A. de Graag, secretaresse

Lees hier meer informatie over onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.  
 

Identificatie plicht

Let op: ID-plicht voor iedereen! De zorgwet verplicht elke patiënt om zich te legitimeren in het ziekenhuis. Ook kinderen onder de 14 jaar.

Lees verder