Kopafbeelding

Vacature

Uroloog

Bron: Team Werving & Selectie


Het Coöperatief Medisch Specialisten Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft binnen de vakgroep Urologie wegens pensionering van een van de vakgroepleden per 1 juni 2019 een vacature voor een

UROLOOG
Voor 1,0 fte

Wat zijn uw kwaliteiten?

  • Wij zoeken een dynamische, collegiale en zeer toegankelijke uroloog met als aandachtsgebied functionele en steenchirurgie.
  • Ervaring in kinder-urologie strekt tot aanbeveling.
  • Indien deze ervaring er nog niet is, verwachten wij bereidheid van de kandidaat om zich hierin te bekwamen.
  • Omdat het bekkenbodemcentrum een speerpunt binnen het ziekenhuis is, wordt van de nieuwe collega verwacht dat hij/zij gaat bijdragen aan de wetenschappelijke output van het centrum.
  • Er wordt affiniteit met opleiden gevraagd en tenslotte wordt een actieve deelname verwacht aan commissies binnen het ziekenhuis.
  • In de vakgroep is de sfeer sterk collegiaal en open. We verwachten van de nieuwe collega dat hij/zij hier ook grote waarde aan hecht.

Wat bieden wij?

  • U krijgt in eerste instantie een aanstelling in loondienst bij het Coöperatief voor één jaar ter introductie (honorering volgens AMS afhankelijk van ervaring).
  • Bij een gebleken match tussen kandidaat, vakgroep en het Coöperatief behoort toetreding tot het Coöperatief met een praktijk in vrije vestiging tot de mogelijkheden.
  • De goodwill wordt dan bepaald volgens vigerende afspraken binnen het Coöperatief.

Hoe ziet de vakgroep?
De vakgroep bestaat uit 5 urologen en 1 arts-urologie. De urologie wordt in een breed verband uitgeoefend op alle locaties (Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht), waarbij alle ingrepen (behoudens robot geassisteerde operaties) binnen het eigen ziekenhuis worden uitgevoerd.

Tevens participeert de vakgroep in het goed georganiseerde bekkenbodemcentrum, waar nauw wordt samengewerkt met gynaecologen, colorectaal chirurgen, MDL-artsen en bekkentherapeuten.

Voor de weekenddiensten is er een samenwerking met het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem.

Wilt u meer informatie?
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij R.M. Potjer, uroloog en medisch manager, telefoonnummer  078-6542689.

Informatie over het Coöperatief en onze overige vacatures vindt u op www.specialistenasz.nl.

 Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis  komt werken vragen wij u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in uw (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Hoe kunt u solliciteren?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 18 april 2019 richten aan de heer M. Bijl, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het sollicitatieformulier in te vullen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Naar boven