Kopafbeelding

Vacature

SEH-artsen KNMG (waarneming t.b.v. pilot)

Bron: Team Werving & Selectie


Binnen het Coöperatief van medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis ontstaan bij de vakgroep SEG wegens een pilot meerdere vacatures voor waarnemende

SEH-ARTSEN KNMG
Voor in totaal 2,1 fte voor een periode van 6 maanden 

Wat gaat u doen?
Er wordt gedurende 6 maanden een pilot uitgevoerd met een tussendienst op alle dagen. Deze tussendienst wordt ingevuld door een SEH-artsknmg. Tijdens deze periode wordt een plan opgesteld ter verbetering van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.

Wat zijn uw kwaliteiten?

 • Wij zijn op zoek naar een SEH-artsknmg die het vak in de volle breedte beoefent en graag wil werken in een snel groeiende en veranderende ziekenhuisorganisatie en vakgroep.
 • Uiteraard brengt u uw ideeën en enthousiasme in om onze ambities samen te realiseren.
 • Daarnaast bent u actief in het voortdurend onderwijzen van arts-assistenten.
 • U stuurt de afdeling SEH en arts-assistenten van diverse disciplines logistiek en medisch inhoudelijk strak aan.
 • U bent bereid onregelmatige diensten (inclusief nachtdiensten) te draaien.
 • Natuurlijk worden de tussendiensten over de gehele groep werkzame SEH-artsenknmg verdeeld.

Wat bieden wij?

 • Binnen de vakgroep en het ziekenhuis heerst een moderne, feedbackgerichte bedrijfs- en verbetercultuur.
 • We bieden marktconform salaris in FWG 80. 
 • Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen.

Waar komt u te werken?
We zijn een ambitieuze vakgroep, bestaande uit 8 SEH-artsenknmg, actief in diverse (landelijke) commissies.
Er is breed draagvlak binnen de organisatie. We zijn geaccrediteerd voor de opleiding en we leiden momenteel 5 AIOS, 4 HAIO's en twee keuzeco-assistenten op. Onze 12 ANIOS nemen uiteraard ook deel aan het onderwijs.
De SEH-artsen zijn lid van het Coöperatief van medisch specialisten.

Wat is onze ambitie?

 • Het behouden en voortdurend verbeteren van de opleiding SEG met een SEH-artsknmg als opleider en plaatsvervangend opleider.
 • 24 uur per dag, 7 dagen per week constante en hoge kwaliteit aan de poort.
 • De SEH-arts hoofdbehandelaar op de SEH.
 • Wetenschappelijke output op niveau.
 • Het verder uitbreiden van onze regionale ketensamenwerking middels gedeeltelijke invulling van het medisch management van de RAV Zuid-Holland Zuid.

Informatie
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw A.M. van der Velden, SEH-arts en medisch manager, telefoonnummer 078-6523015 of 06-30256033.

Informatie over het Coöperatief en onze overige vacatures vindt u op www.specialistenasz.nl.

Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in uw (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Wijze van solliciteren
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 31 maart 2019 richten aan mevrouw dr. G.S. Kooi, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het sollicitatieformulier in te vullen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Naar boven