SEH-artsen KNMG (waarneming t.b.v. pilot)

Binnen het Coöperatief van medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis ontstaan bij de vakgroep SEG wegens een pilot meerdere vacatures voor waarnemende SEH-artsen KNMG.

Uren & Dagen

Voor in totaal 2,1 fte
voor een periode van 6 maanden

De afdeling

Op onze Spoedeisende Hulp worden jaarlijks ongeveer 42.000 patiënten van alle disciplines behandeld op 23 moderne behandelplaatsen. Daarmee behoren wij tot de grote SEH's in Nederland. Wij hebben op de locatie Dordwijk de level 2 traumaclassificatie. Daarnaast beschikken wij over een grote level 3 IC en alle benodigde OK- en interventieradiologie faciliteiten om goede spoedeisende hulp te garanderen. Onze cardiologen verrichten 24-uur PCI's.
De SEH staat onder duale leiding van een bedrijfsleider en een SEH-arts / medisch manager.

We zijn een ambitieuze vakgroep, bestaande uit 8 SEH-artsenKNMG, actief in diverse (landelijke) commissies.
Er is breed draagvlak binnen de organisatie. We zijn geaccrediteerd voor de opleiding en we leiden momenteel 5 AIOS, 4 HAIO's en twee keuzeco-assistenten op. Onze 12 ANIOS nemen uiteraard ook deel aan het onderwijs.
De SEH-artsen zijn lid van het Coöperatief van medisch specialisten.

Onze ambitie
- Het behouden en voortdurend verbeteren van de opleiding SEG met een SEH-artsKNMG als opleider en plaatsvervangend opleider.
- 24 uur per dag, 7 dagen per week constante en hoge kwaliteit aan de poort.
- De SEH-arts hoofdbehandelaar op de SEH.
- Wetenschappelijke output op niveau.
- Het verder uitbreiden van onze regionale ketensamenwerking middels gedeeltelijke invulling van het medisch management van de RAV Zuid-Holland Zuid.

De functie

Er wordt gedurende 6 maanden een pilot uitgevoerd met een tussendienst op alle dagen. Deze tussendienst wordt ingevuld door een SEH-artsKNMG. Tijdens deze periode wordt een plan opgesteld ter verbetering van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.

U bent SEH-artsKNMG en beoefent het vak in de volle breedte. Daarnaast bent u actief in het voortdurend onderwijzen van arts-assistenten. U stuurt de afdeling SEH en arts-assistenten van diverse disciplines logistiek en medisch inhoudelijk strak aan.

Onze vraag

Wij zijn op zoek naar een SEH-artsKNMG die graag wil werken in een snel groeiende en veranderende ziekenhuisorganisatie en vakgroep. Uiteraard brengt u uw ideeën en enthousiasme in om onze ambities samen te realiseren. U bent bereid onregelmatige diensten (inclusief nachtdiensten) te draaien. Natuurlijk worden de tussendiensten over de gehele groep werkzame SEH-artsenKNMG verdeeld.

Ons aanbod

Binnen de vakgroep en het ziekenhuis heerst een moderne, feedbackgerichte bedrijfs- en verbetercultuur. We bieden marktconform salaris in schaal 80 van de CAO-ziekenhuizen met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw A.M. van der Velden, SEH-arts en medisch manager, telefoonnummer 078-6523015 of 06-30256033.

Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op: www.asz.nl en op www.specialistenasz.nl

Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw dr. G.S. Kooi, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen via onderstaande button.

Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in uw (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Aan niet door de manager P&O geautoriseerde opdrachten kunnen geen rechten worden ontleend.

Solliciteer nu!