Kopafbeelding

Vacature

SEH-artsen KNMG (waarneming t.b.v. pilot)

Bron: Team Werving & Selectie


Binnen het Coöperatief van medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis ontstaan bij de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde wegens een pilot meerdere vacatures voor waarnemende

SEH-ARTSEN KNMG
Voor in totaal 2,1 fte voor een periode van 6 maanden 

Wat gaat u doen?
Er wordt gedurende 6 maanden een pilot uitgevoerd met een tussendienst op alle dagen. Deze tussendienst wordt ingevuld door een SEH-artsknmg. Tijdens deze periode wordt een plan opgesteld ter verbetering van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.

Wat zijn uw kwaliteiten?

 • Wij zijn op zoek naar een SEH-artsknmg die het vak in de volle breedte beoefent en graag wil werken in een snel groeiende en veranderende ziekenhuisorganisatie en vakgroep.
 • Uiteraard brengt u uw ideeën en enthousiasme in om onze ambities samen te realiseren.
 • Daarnaast bent u actief in het voortdurend onderwijzen van arts-assistenten.
 • U stuurt de afdeling SEH en arts-assistenten van diverse disciplines logistiek en medisch inhoudelijk strak aan.
 • U bent bereid onregelmatige diensten (inclusief nachtdiensten) te draaien.
 • Natuurlijk worden de tussendiensten over de gehele groep werkzame SEH-artsenknmg verdeeld.

Wat bieden wij?

 • Binnen de vakgroep en het ziekenhuis heerst een moderne, feedbackgerichte bedrijfs- en verbetercultuur.
 • We bieden marktconform salaris in FWG 80. 
 • Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.
 • Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen.

Hoe ziet de vakgroep eruit?
We zijn een ambitieuze vakgroep, bestaande uit 8 SEH-artsenknmg, actief in diverse (landelijke) commissies.
Er is breed draagvlak binnen de organisatie. We zijn geaccrediteerd voor de opleiding en we leiden momenteel 5 AIOS, 4 HAIO's en twee keuzeco-assistenten op. Onze 12 ANIOS nemen uiteraard ook deel aan het onderwijs.
De SEH-artsen zijn lid van het Coöperatief van medisch specialisten.

Wat is onze ambitie?

 • Het behouden en voortdurend verbeteren van de opleiding SEG met een SEH-artsknmg als opleider en plaatsvervangend opleider.
 • 24 uur per dag, 7 dagen per week constante en hoge kwaliteit aan de poort.
 • De SEH-arts hoofdbehandelaar op de SEH.
 • Wetenschappelijke output op niveau.
 • Het verder uitbreiden van onze regionale ketensamenwerking middels gedeeltelijke invulling van het medisch management van de RAV Zuid-Holland Zuid.

Wilt u meer informatie?
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw A.M. van der Velden, SEH-arts en medisch manager, telefoonnummer 078-6523015 of 06-30256033.

Informatie over het Coöperatief en onze overige vacatures vindt u op www.specialistenasz.nl.

Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in uw (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Hoe kunt u solliciteren?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 31 maart 2019 richten aan d heer M. Bijl,  voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het sollicitatieformulier in te vullen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Naar boven