kinderarts, gepromoveerd

Het Coöperatief Medisch Specialisten U.A. ASz is op zoek naar een enthousiaste kinderarts, gepromoveerd, die met plezier klinisch wetenschappelijk onderzoek doet.

Uren & Dagen

Voor 0,8 fte

De afdeling

Binnen ons team werken 2 verpleegkundig specialisten voor de Neonatologie en MDL-zorg. De afdeling Neonatologie heeft de officiële erkenning voor 5 post IC/HC-plaatsen. Per jaar vinden in het Albert Schweitzer ziekenhuis 2.800 bevallingen plaats, hebben we 3.000 opnames voor de kindergeneeskunde en zien we 9.000 nieuwe patiënten op de polikliniek en de SEH.
We zijn trots dat we sinds 2013 de perifere stage voor kinderartsen verzorgen voor het cluster van het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Verder participeren wij als vakgroep in de opleiding van huisartsen, verloskundigen (SROV), SEH-artsen en co-assistenten. Er bestaat een affiliatieovereenkomst met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is een dekkende dienstbezetting met arts-assistenten kindergeneeskunde, waarvan 2 à 3 AIOS.
Als vakgroep zijn wij lid van het Coöperatief Medisch Specialisten U.A. ASz.

Onze vraag

Wij zoeken een enthousiaste kinderarts, die ons team van 14 kinderartsen (11,4 fte) komt versterken.
U bent een enthousiaste collega met hart voor onderwijs en begeleiding van de A(N)IOS en co-assistenten. Van onze nieuwe collega verwachten we dat deze met plezier klinisch wetenschappelijk onderzoek doet.

Ons aanbod

Wij bieden een aanstelling van 0,8 fte volgens de AMS-regeling, in een enthousiaste vakgroep, die trots is op het werk dat we leveren en met veel plezier opleidt. We hebben een gevarieerd takenpakket ontwikkeld met deelspecialismen (neonatologie, diabetes mellitus, erfelijke en aangeboren aandoeningen, Kinder- MDL) en diverse aandachtsgebieden.
Door de vakgroep wordt ruimte gecreëerd om een onderzoekslijn te ontplooien en daarmee onze wetenschappelijke output uit te breiden.

Informatie

Informatie kunt u inwinnen bij mevrouw M.H. Dekker- Maas of mevrouw K.M. Welborn, kinderartsen via het secretariaat, telefoonnummer 078-6542528 of 078-6541253.

Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op: www.asz.nl en op
www.specialistenasz.nl

Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in uw (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw M.H. Dekker-Maas en indienen via onderstaande button.
SLUITINGSDATUM: 22 januari 2018

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu!