psychiater

De afdeling Psychiatrie is per direct op zoek naar een psychiater.

Uren & Dagen

Voor 0,8 tot 1 fte

De afdeling

De afdeling Psychiatrie maakt deel uit van het Psychomedisch centrum. Dit is een recent opgericht samenwerkingsverband tussen de Medische psychologie, Psychiatrie, Geestelijke verzorging en Maatschappelijk werk waarmee beoogd wordt de mentale zorg van patiënten in ons ziekenhuis optimaal en efficiënt te laten verlopen.
De afdeling Psychiatrie omvat 20 bedden en meerdere deeltijdgroepen. In de kliniek (BOPZ-gecertificeerd) richten wij ons vooral op de behandeling van patiënten met een combinatie van psychiatrie en somatiek, in nauwe samenwerking met de overige specialisten in het ziekenhuis. Er is de mogelijkheid voor moeder-kind opname, bij zwangerschapsgerelateerde psychiatrie. Verder hebben wij een consultatieve dienst waarin naast psychiaters ook 2 verpleegkundig specialisten en een SPV participeren. Er zijn meerdere specialistische poli's waaronder diabetesgerelateerde stemmingsklachten, POP, pijn en SOLK. De vakgroep bestaat in volledige bezetting uit 4 psychiaters, 2 psychologen en 2 verpleegkundig specialisten. Wij leiden onder andere huisartsen, GZ-psychologen, Klinisch psychologen en co-assistenten op. Er wordt geparticipeerd in een bereikbaarheidsdienst voor consultatie ten aanzien van opgenomen patiënten.

Onze vraag

Wij zoeken een enthousiaste collega die graag op het grensvlak van somatiek en psychiatrie werkzaam wil zijn. Ervaring in de ziekenhuispsychiatrie en/of certificering in ECT-behandeling strekt tot aanbeveling. Dit geldt tevens voor wetenschappelijke belangstelling.
Ook als je binnenkort de opleiding tot psychiater afrondt, word je van harte uitgenodigd te solliciteren.

Ons aanbod

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd. Inschaling vindt plaats conform Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten Ziekenhuis.

Informatie

Voor verdere informatie over de functie en de afdeling kun je bellen met mevrouw C. Sijlbing, psychiater/stageopleider huisartsen, telefoonnummer 078-6542542 of met mevrouw M. Buijs, psychiater, telefoonnummer 078-6542621.

Als je bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken, vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in je (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Het Albert Schweitzer ziekenhuis
SLUITINGSDATUM: 1 maart 2019

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu!