Paramedische opleidingen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis biedt de mogelijkheid om de volgende paramedische opleidingen te volgen.
 
 1. Anesthesiemedewerker
 2. Operatieassistent
 3. Laborant klinische neurofysiologie KNF
 4. Longfunctieanalist
 5. Medewerker steriele medische hulpmiddelen SMH
 6. Nucleaire medewerker
 7. Radiodiagnostisch laborant
 
Hieronder treft u een beschrijving van de verschillende functies of specialisaties. Heeft u interesse gekregen in één van deze functies, raadpleeg dan de vacatures op onze vacaturepagina
 

1.      Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker werk je binnen een operatieteam en verricht je uiterst professioneel en deskundig medische ondersteunende werkzaamheden voor de anesthesioloog. Verder ben je binnen een team medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en organisatie op de OK.

Samen met je collega operatieassistent heb je de zorg voor opvang en begeleiding van de patiënt vanaf het moment dat deze op de operatiekamer arriveert en weer naar de verkoeverkamer gaat.

Zodra de patiënt slaapt (of het te opereren gedeelte is verdoofd), kan de operatie beginnen en ben jij de rechterhand van de anesthesioloog. Je bent iedere dag direct betrokken bij alle operaties die plaatsvinden op een operatiekamer. Per dag kan dit verschillen van specialisme.

De opleiding
De opleiding tot anesthesiemedewerker is een inservice-opleiding. Dat wil zeggen dat je onder de verantwoording van het ziekenhuis, waarmee je een leer-(arbeids)overeenkomst hebt, wordt opgeleid.

De opleiding is een initiële opleiding voor een medisch-ondersteunend beroep op het niveau van hoger beroepsonderwijs in de gezondheidszorg. De opleiding is een combinatie van leren en werken en duurt in totaal 3 jaar.

Er zijn vier leerperioden:

 • Beroeps Voorbereidende Periode (BVP): 6 maanden (uitsluitend theorie+ oriënterende stages)
 • Eerste leerjaar: 6 maanden
 • Tweede leerjaar: 12 maanden
 • Derde leerjaar: 12 maanden

Het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan de Erasmus Zorgacademie en het praktijkgedeelte in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het ziekenhuis.

De opleiding bestaat uit leereenheden met een oplopende complexiteit. Alle leereenheden worden afgesloten met theorietoetsen en een praktijkbeoordeling. De opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht, die in het teken staat van professionalisering van dit beroep.

Data
De opleiding start ieder jaar in maart en september.

Toelatingseisen
Je bent minimaal in het bezit van een diploma HAVO of MBO niveau 4

Informatie
Heb je belangstelling voor dit beroep en wil je meer weten, dan kun je bellen met de praktijkopleiders van anesthesie: (078) 654 12 68 of (078) 654 14 60.

Je vragen kan je ook mailen naar: pbanesthesie@asz.nl

2. Operatieassistent

Werken in de gezondheidszorg? Op de operatiekamer? Nauw samenwerken met chirurgen en anesthesiologen? Begeleiden en opvangen van patiënten? Werken met specialistisch instrumentarium en geavanceerde apparatuur? Dan is de opleiding Operatieassistent Chirurgie iets voor jou!

Op de operatieafdeling ben je als operatieassistent verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de juiste materialen, instrumenten en apparaten. Samen met je collega van de anesthesie heb je de zorg voor opvang en begeleiding van de patiënt vanaf het moment dat deze op de operatiekamer arriveert en weer naar de verkoeverkamer gaat. Zodra de patiënt slaapt (of het te opereren gedeelte is verdoofd), kan je de operatie beginnen en ben jij de rechterhand van de medische specialist.

Het is je taak om te zorgen dat alle benodigdheden aanwezig zijn, zodat de operatie vlot kan verlopen. Verder zul je de medische specialist assisteren in zijn werkzaamheden.

Om deze taak uit te kunnen voeren moet je weten wat de behandeling inhoudt, welke complicaties daarbij kunnen optreden, waarop je bedacht moet zijn, welke technieken worden gebruikt, welke apparatuur daarbij nodig is en hoe deze functioneert. Omdat de veiligheid van de patiënt voorop staat moet je steeds vooruit denken, zowel bij kleine als grote, gecompliceerde operaties.

Je bent iedere dag direct betrokken bij alle operaties. Per dag kan dit verschillen van specialisme. De ene dag heb je te maken met operaties door de keel- neus- en oorarts, dan weer door de orthopeed, de neurochirurg, de uroloog, traumatoloog, oogarts, vaat/thoraxchirurg, gynaecoloog, plastische chirurg of de algemeen chirurg. Dit maakt het vak erg afwisselend. Geen dag is hetzelfde.

De opleiding
De opleiding operatieassistent is een in service-opleiding. Dat wil zeggen dat je onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis, waarmee je een leer- (arbeids)overeenkomst hebt, wordt opgeleid.

De opleiding is een combinatie van leren en werken en duurt in totaal 3 jaar. Er zijn vier leerperioden:

 • Beroeps Voorbereidende Periode (BVP) : 6 maanden
 • Eerste leerjaar: 6 maanden
 • Tweede leerjaar: 12 maanden
 • Derde leerjaar: 12 maanden

Het theoretisch gedeelte wordt gevolgd aan de Erasmus Zorgacademie en het praktijkgedeelte in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Of je nu de opleiding van operatieassistent of die van anesthesiemedewerker doet: de eerste 11 weken zijn voor beide opleidingen gelijk. Je leert basiszorg te verlenen in de operatiekamer van een ziekenhuis.
Daarna vindt een splitsing plaats en worden beide beroepsgroepen afzonderlijk opgeleid.

De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het ziekenhuis.

De opleiding start twee keer per jaar: september en maart.

Toelatingseisen
Je bent in het bezit zijn van een diploma HAVO of  MBO niveau 4.

Informatie
Heb je belangstelling voor dit beroep en wil je meer weten, dan kun je bellen met de praktijkopleiders voor operatieassistenten: (078) 652 35 95 of (0184) 43 43 61.

3.      Laborant klinische neurofysiologie KNF

De klinische neurofysiologie is een tak van medische diagnostiek, die gericht is op het opsporen van stoornissen in het centrale en perifere zenuwstelsel, de zintuigen en de spieren. De laborant klinische neurofysiologie (KNF) doet dat veelal zelfstandig en met behulp van geavanceerde elektronische apparatuur. De laborant verricht daartoe onderzoeken bij patiënten van alle leeftijdscategorieën. Elk onderzoek omvat het meten, registreren, analyseren en beschrijven van neurofysiologische fenomenen en van mogelijke afwijkingen hiervan. Uiteraard zorgt de laborant ook voor de goede afwikkeling van die onderzoeken en houdt hij of zij de administratie bij.
Werken als laborant KNF is werken in de voorhoede van de medisch-technologische ontwikkelingen.
 
De opleiding tot laborant KNF is een HBO-opleiding en duurt drie jaar, waarbij de leerling direct fulltime werkzaam is in de praktijk. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de LOI-Hogeschool.

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een HAVO-diploma met wis- en natuurkunde. Een leerling-laborant krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de opleiding ontvang je een leerlingensalaris volgens de CAO. De kosten van de opleiding worden door het ziekenhuis vergoed.
Wanneer je belangstelling hebt voor de functie en meer wilt weten, dan kun je telefonisch contact opnemen met de praktijkbegeleider van de KNF poli, tel. 078-6523341 of neem een kijkje op de site van het LOI.

4.      Longfunctieanalist

Een longfunctieanalist voert zelfstandig longfunctieonderzoeken uit met als doel het opsporen van stoornissen in het functioneren van de luchtwegen en de longen. De longfunctieassistent heeft te maken met een combinatie van techniek en sociale omgang met mensen.

De opleiding tot longfunctieanalist duurt drie jaar en om de opleiding voor longfunctieanalist te kunnen volgen, moet je een leer-/arbeidsovereenkomst hebben met een ziekenhuis. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het LOI.

Wanneer er een vacature vrij komt voor een longfunctieanalist in opleiding tref je de vacature aan op onze vacaturesite.
 
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een HAVO-diploma waarbij een exact vakkenpakket wenselijk is. Een leerling-laborant krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de opleiding ontvang je een leerlingensalaris volgens de CAO. De kosten van de opleiding worden door het ziekenhuis vergoed.
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de site van het LOI.
 

5.      Medewerker steriele medische hulpmiddelen SMH

Het takenpakket van een Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen bestaat uit het accuraat reinigen en desinfecteren, het samenstellen en verpakken van de medische instrumenten, het controleren van het sterilisatieproces en het beheren van de voorraden. Hierbij moeten strenge regels worden toegepast.
 
De tweejarige opleiding is competentiegericht van opzet. Tijdens de opleiding wordt gebruikgemaakt van ervaringen die je opdoet tijdens het leertraject in het ziekenhuis. De opdrachten sluiten aan bij de praktijk in het ziekenhuis. Na het voldoende afronden van iedere proef van bekwaamheid ontvang je een erkend diploma Medewerker SMH.
 
Wanneer je belangstelling hebt voor de functie en meer wilt weten, dan kun je telefonisch contact opnemen met de praktijkbegeleider van de afdeling Centrale Sterilisatie,  tel. 078-6523121.
 

6.      Nucleaire medewerker

De Nucleaire Geneeskunde is een afdeling waar nucleaire onderzoeken gedaan worden en enkele therapieën.
Bij de onderzoeken wordt er geen straling door de apparatuur uitgezonden naar het te onderzoeken lichaamsdeel, maar komt de straling uit het lichaam zelf en wordt daarbuiten door de apparatuur opgevangen en omgezet naar beelden.
Daartoe moet wel een geringe hoeveelheid radioactieve stof (isotoop) geïnjecteerd worden.
Deze radioactieve stof wordt in het te onderzoeken deel van het lichaam opgenomen.
Een zogenaamde gammacamera zorgt vervolgens voor de "vertaling" in een beeld.
Er wordt gekeken naar het functioneren van een bepaald orgaan of weefsel.
Tevens beschikt de afdeling over een apparaat voor botdensitometrie. Deze wordt gebruikt voor het bepalen van het kalkgehalte in de botten (botdichtheidsmeting).
Er is ook een schildkliertherapie voorziening en Radium therapie voor prostaat patiënten.

Werken bij de Nucleaire Geneeskunde is uniek. Je werkt met mensen en met geavanceerde techniek.

De opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) duurt vier jaar en wordt gegeven op de Fontys Hogeschool te Eindhoven.

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in bezit zijn van een HAVO-, VWO-, of MBO (niveau 4) diploma, of denken dit binnenkort te gaan behalen.

Wanneer je belangstelling hebt voor het vak Medisch Nucleair Werker of een keer op de afdeling NG wilt komen kijken, neem dan contact op met een van de praktijkbegeleiders van de Nucleaire Geneeskunde, tel. 078-6542920 (iedere werkdag van 9 – 16 uur). Of bezoek één van de open dagen op de Fontys Hogeschool.


7.      Radiodiagnostisch laborant

De radiodiagnostische laborant onderzoekt lichaamsdelen of organen van patiënten met behulp van ioniserende stralen (röntgen), geluidsgolven of magneetvelden. Het onderzoek wordt zo uitgevoerd dat de stralenbelasting voor patiënt en omgeving zo laag mogelijk is.
 
Deze onderzoeken vinden niet alleen binnen de normale werktijd plaats, maar ook 's avonds, 's nachts of in het weekeind. De student zal met ingang van het tweede jaar dan ook wisselende diensten hebben. Hij wordt tijdens de opleiding begeleid door de praktijkbegeleider en in de dagelijkse praktijk door werkbegeleiders.
 
Het theoretische gedeelte van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT wordt gegeven aan de INHolland Hogeschool te Haarlem. Dit is de duale MBRT-opleiding en duurt vier jaar en begint met een beroepsvoorbereidende periode van twaalf weken. Als men deze met goed resultaat heeft afgesloten kan men beginnen aan het eerste jaar van de opleiding. Daarna volgen nog drie jaar theoretische opleiding in Haarlem. De praktische vaardigheden leert men in het ziekenhuis. Ongeveer één keer per vier weken gaat men gedurende een studiejaar een week naar school. Daar worden buiten de eigen discipline ook de vakken radiotherapie, nucleaire geneeskunde en gedeeltelijk echografie geleerd. Voor de overige disciplines dient men stages te lopen, al dan niet in andere instellingen/instituten. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode krijgt de student het minimumjeugdloon als zakgeld. Alle boeken worden betaald. Gedurende de vier studiejaren ontvangt de student een leerlingensalaris volgens de cao.
 
Om toegelaten te worden tot de duale opleiding, moet je in het bezit zijn van minimaal een HAVO diploma met uitstroomprofiel: natuur en techniek of natuur en gezondheid met in de vrije ruimte wiskunde en natuurkunde.
 
Wanneer je belangstelling hebt voor dit vak en eventueel een dag wil meelopen, dan kun je bellen met de praktijkbegeleider van de afdeling, tel. 078-6541797.