Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie

Kopafbeelding

Paramedische opleidingen

Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis kun je verschillende paramedische opleidingen volgen. Als je op onderstaande blokken klikt, lees je meer informatie over de functie en opleiding. Heb je interesse? Kijk bij de vacatures welke opleidingsplaatsen beschikbaar zijn

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker werk je in een operatieteam en verricht je uiterst professioneel en deskundig medische ondersteunende werkzaamheden voor de anesthesioloog. Samen met je collega-operatieassistent zorg je voor de patiënt vanaf het moment dat hij of zij in de operatiekamer arriveert tot hij of zij weer naar de verkoeverkamer gaat. Zodra de patiënt slaapt (of het te opereren gedeelte is verdoofd), kan de operatie beginnen en ben jij de rechterhand van de anesthesioloog. Je bent iedere dag direct betrokken bij alle operaties die plaatsvinden in een operatiekamer. Per dag kan het specialisme verschillen.

De opleiding
De opleiding tot anesthesiemedewerker is een zogeheten ‘in service-opleiding’. Dat wil zeggen dat je een leer-werkovereenkomst hebt en onder de verantwoordelijkheid valt van het ziekenhuis. Het is een opleiding voor een medisch-ondersteunend beroep op het niveau van hoger beroepsonderwijs (hbo). De opleiding bestaat uit een combinatie van leren en werken en duurt in totaal 3 jaar.

Er zijn vier leerperioden:

  • Beroeps Voorbereidende Periode: 6 maanden (uitsluitend theorie en oriënterende stages)
  • Eerste leerjaar: 6 maanden
  • Tweede leerjaar: 12 maanden
  • Derde leerjaar: 12 maanden

Kosten
Het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan het Erasmus MC Zorgacademie, het praktijkgedeelte in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het ziekenhuis. De opleiding bestaat uit leereenheden met een oplopende complexiteit. Alle leereenheden worden afgesloten met theorietoetsen en een praktijkbeoordeling. De opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht, die in het teken staat van professionalisering van dit beroep.

Start
De opleiding start elk jaar in maart en/of september. Zodra er een vacature geplaatst wordt voor een anesthesiemedewerker in opleiding, kun je hierop solliciteren. We werken ook samen met Fontys, die de hbo-opleiding Verpleegkunde technische stroom aanbiedt. Kijk op de website van Fontys voor meer informatie

Toelatingseisen
Je bent minimaal in het bezit van een havo-diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek) of mbo-diploma verpleegkunde.

Informatie
Heb je belangstelling voor dit beroep en wil je meer weten? Mail dan naar pbanesthesie@asz.nl.

Operatieassistent

Als operatieassistent ben je onmisbaar in de operatiekamer. Als rechterhand van de chirurg en anesthesioloog werk je met specialistische instrumenten en geavanceerde apparatuur. Jij zorgt ervoor dat alles klaar staat voor de operatie. Samen met je collega van de anesthesie heb je de zorg voor opvang en begeleiding van de patiënt vanaf het moment dat deze op de operatiekamer arriveert en weer naar de verkoeverkamer gaat.

Om deze taak uit te kunnen voeren moet je weten wat de behandeling inhoudt, welke complicaties daarbij kunnen optreden, waarop je bedacht moet zijn, welke technieken worden gebruikt, welke apparatuur daarbij nodig is en hoe deze functioneert. Omdat de veiligheid van de patiënt voorop staat moet je steeds vooruit denken, zowel bij kleine als grote, gecompliceerde operaties.

Je bent iedere dag direct betrokken bij alle operaties. De ene dag heb je te maken met operaties door de Keel- Neus- en Oorarts, dan weer door de orthopeed, de neurochirurg, de uroloog, traumatoloog, oogarts, vaat/thoraxchirurg, gynaecoloog, plastische chirurg of de algemeen chirurg. Dit maakt het vak erg afwisselend. 

De opleiding
De opleiding operatieassistent is een zogeheten ‘in service-opleiding’. Dat wil zeggen dat je een leer-werkovereenkomst hebt en onder de verantwoordelijkheid valt van het ziekenhuis. De hbo-opleiding bestaat uit een combinatie van leren en werken en duurt in totaal 3 jaar.

Er zijn vier leerperioden:

  • Beroeps Voorbereidende Periode: 6 maanden
  • Eerste leerjaar: 6 maanden
  • Tweede leerjaar: 12 maanden
  • Derde leerjaar: 12 maanden

Kosten
Het theoretisch gedeelte wordt gevolgd aan het Opleidingscentrum van het Erasmus MC in Rotterdam, het praktijkgedeelte in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het ziekenhuis. Of je nu de opleiding van operatieassistent of die van anesthesiemedewerker doet: de eerste 11 weken zijn voor beide opleidingen gelijk. Je leert specialistische zorg te verlenen in de operatiekamer van een ziekenhuis. Daarna worden beide beroepsgroepen afzonderlijk opgeleid.

Start
De 'in service-opleiding' start in maart. Zodra er een vacature geplaatst wordt voor een operatieassistent in opleiding, kun je hierop solliciteren.We werken ook samen met Fontys, die de hbo-opleiding Verpleegkunde technische stroom aanbiedt. Kijk op de website van Fontys voor meer informatie 

Toelatingseisen
Je bent in het bezit zijn van een havo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Informatie Heb je belangstelling voor dit beroep en wil je meer weten, dan kun je mailen naar praktijkbegeleidingOK@asz.nl

Radiodiagnostisch laborant

De radiodiagnostische laborant onderzoekt lichaamsdelen of organen van patiënten met behulp van ioniserende stralen (röntgen), geluidsgolven of magneetvelden. Het onderzoek wordt zo uitgevoerd dat de stralenbelasting voor patiënt en omgeving zo laag mogelijk is.

De opleiding
De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretische gedeelte van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) wordt gegeven aan de INHolland Hogeschool te Haarlem. Deze MBRT-opleiding duurt vier jaar en begint met een beroepsvoorbereidende periode van twaalf weken. Daarna volgen nog drie jaar theoretische opleiding in Haarlem. Vanaf het tweede studiejaar heb je wisselende diensten (ook buiten kantoortijden).

De praktische vaardigheden leer je in het ziekenhuis. Ongeveer één keer per vier weken ga je een week naar school. Je krijgt ook de vakken radiotherapie, nucleaire geneeskunde en gedeeltelijk echografie, waar ook stages bij horen. Tijdens de eerste beroepsvoorbereidende periode krijg je het minimumjeugdloon. Tijdens de rest van de studie krijg je een leerlingensalaris volgens de cao. Alle boeken worden betaald.

Toelatingseisen
Je bent in het bezit van minimaal een havo-diploma met uitstroomprofiel: natuur en techniek of natuur en gezondheid met in de vrije ruimte wiskunde en natuurkunde.

Informatie
Heb je belangstelling voor dit vak en wil je eventueel een dag meelopen? Bel dan naar de praktijkbegeleider van de afdeling radiologie, tel. 078-6541797.

Laborant klinische neurofysiologie KNF

De laborant klinische neurofysiologie (KNF) spoort stoornissen op in het centrale en perifere zenuwstelsel, de zintuigen en de spieren met behulp van geavanceerde elektronische apparatuur. De laborant verricht daarvoor onderzoek bij patiënten van alle leeftijdscategorieën. Elk onderzoek omvat het meten, registreren, analyseren en beschrijven van neurofysiologische fenomenen en van mogelijke afwijkingen hiervan. Uiteraard zorgt de laborant ook voor de goede afwikkeling van die onderzoeken en houdt hij of zij de administratie bij. 

Opleiding
De opleiding tot laborant KNF is een hbo-opleiding en duurt drie jaar, waarbij de leerling direct fulltime werkzaam is in de praktijk. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de LOI-Hogeschool.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een havo-diploma met wis- en natuurkunde.

Kosten
Een leerling-laborant krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de opleiding ontvang je een leerlingensalaris volgens de CAO. De kosten van de opleiding worden door het ziekenhuis vergoed.

Informatie
Wanneer je belangstelling hebt voor de functie en meer wilt weten, dan kun je telefonisch contact opnemen met de praktijkbegeleider van de KNF poli, tel. 078-6523341 of neem een kijkje op de site van het LOI.

Longfunctieanalist

Een longfunctieanalist voert zelfstandig longfunctieonderzoeken uit om stoornissen in het functioneren van de luchtwegen en de longen op te sporen. In dit vak combineer je techniek met sociaal omgaan met patiënten.

Opleiding
De opleiding tot longfunctieanalist duurt drie jaar. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het LOI.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een havo-diploma waarbij een exact vakkenpakket wenselijk is.

Kosten
Een leerling-laborant krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Tijdens de opleiding ontvang je een leerlingensalaris volgens de cao. De kosten van de opleiding worden door het ziekenhuis vergoed. Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de site van het LOI of bellen met tel. 078-6523060.

Medewerker steriele medische hulpmiddelen

Het takenpakket van een medewerker steriele medische hulpmiddelen bestaat uit het accuraat reinigen en desinfecteren, het samenstellen en verpakken van de medische instrumenten, het controleren van het sterilisatieproces en het beheren van de voorraden. Hierbij moeten strenge regels worden toegepast.

Opleiding
De opleiding duurt twee jaar opzet. De opdrachten sluiten aan bij je werk in het ziekenhuis. Na het voldoende afronden van iedere proef van bekwaamheid, ontvang je een erkend diploma Medewerker SMH.

Informatie
Wanneer je belangstelling hebt voor de functie en meer wilt weten, dan kun je telefonisch contact opnemen met de praktijkbegeleider van de afdeling Centrale Sterilisatie, tel. 078-6523121.

Nucleaire medewerker

Werken bij de Nucleaire Geneeskunde is uniek. Je werkt met mensen én met geavanceerde techniek. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden nucleaire onderzoeken en enkele therapieën gedaan. Bij de onderzoeken wordt er geen straling door de apparatuur uitgezonden naar het te onderzoeken lichaamsdeel, maar komt de straling uit het lichaam zelf en wordt daarbuiten door de apparatuur opgevangen en omgezet naar beelden.

Daarvoor moet wel een geringe hoeveelheid radioactieve stof (isotoop) geïnjecteerd worden. Deze radioactieve stof wordt in het te onderzoeken deel van het lichaam opgenomen. Een zogenaamde gammacamera zorgt vervolgens voor de "vertaling" in een beeld. Er wordt gekeken naar het functioneren van een bepaald orgaan of weefsel.

Opleiding
De opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) duurt vier jaar en wordt gegeven op de Fontys Hogeschool te Eindhoven.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je in bezit zijn van een havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 4). Ook als je verwacht dat je het diploma binnenkort gaat halen kun je je aanmelden.

Informatie
Wanneer je belangstelling hebt voor het vak Medisch Nucleair Werker of een keer op de afdeling NG wilt komen kijken, neem dan contact op met een van de praktijkbegeleiders van de Nucleaire Geneeskunde, tel. 078-6542920 (iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur). Of bezoek één van de open dagen op de Fontys Hogeschool.

U bent nu hier

HomepageWerken en lerenOpleidingenParamedische opleidingen
Naar boven