Vereniging van arts-assistenten

Veelzijdig aanspreekpunt voor alle leden

De arts-assistenten vereniging (AAV) van het Albert Schweitzer ziekenhuis is niet alleen een vereniging voor èn door zowel AIOS en ANIOS. Ook klinisch chemici, klinische fysici, ziekenhuisapothekers en medisch psychologen in opleiding kunnen lid worden van deze vereniging. Bij indiensttreding bij het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt men automatisch lid van de AAV.

De AAV komt op voor de belangen van alle leden. De vereniging kan bemiddelen bij eventuele problemen in het ziekenhuis en vormt een aanspreekpunt voor leden van de AVV. De AVV is dan ook laagdrempelig bereikbaar.

Actief en betrokken
Andere taken/doelstellingen van deze vereniging zijn een actieve participatie in de Medisch Specialistische Opleidingscommissie en andere opleidingsvergaderingen. Verder bevordert de AVV wetenschappelijk onderzoek onder de leden, hiertoe onderhoudt de vereniging een actieve samenwerking met de wetenschapscommissie. Tevens organiseert de AVV een jaarlijkse assistentendag en een jaarlijkse borrel op locatie Dordwijk.