Medisch specialistische (vervolg)opleidingen

19 erkende medisch specialistische (vervolg)opleidingen

In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn 19 erkende (medisch) specialistische opleidingen. Er zijn 3 eigenstandige, volledig in het Albert Schweitzer ziekenhuis te volgen opleidingen: Klinische chemie, Klinische farmacie en Radiologie. Voor een aantal opleidingen is een academisch deel vereist en daarom heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met academische centra (Erasmus MC en AMC). 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis biedt daarnaast stageplaatsen voor huisartsen in opleiding en specialist ouderengeneeskunde in opleiding. 

Specialisme Opleider Plaatsvervangend opleider
 Anesthesiologie  Mw. dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert  Mw. dr. L.T.M. Breimer
 Cardiologie dr. E.J. van den Bosch  dr. M.J.M. Kofflard
 Chirurgie dr. P.W. Plaisier dr. J.A.M. Avontuur
 Dermatologie dr. R. Laeijendecker dr. S.K. Dekker
 Gynaecologie/Verloskunde dr. L.N. Hofman  dr. S. Rombout–de Weerd 
 Interne geneeskunde  dr. E.F.H. van Bommel  dr. P.J.H. Smak Gregoor
 Kindergeneeskunde  dr. T. Sas  dr. E. de Kleijn
 Klinische chemie  dr. F.M. Verheijen  dr. M.A. Fouraux
 Klinische fysica  dr. ir. J. Bosman  Mw. ir. E.S. van Schrojenstein
 MaagDarmLever dr. R. Beukers dr. P. Honkoop
 Medische Microbiologie dr. I. Frenay dr. B. Maraha
 Neurologie  dr. H. Kerkhoff  dr. R.P. Kleyweg
 Pathologie  dr. P. Westenend  Mw. dr. M.C. Kuizinga
 Psychiatrie dr. N.W. Pesman  
 KP Psychologie en klinische neuropsychologie  Mw. E. Driessen A. Huisman
 GZ Psychologie Mw. E. Driessen A. Huisman
 Radiologie  T.R. Hendriksz  dr. O.E.H. Elgersma
 SEH-arts  dr. E. Oskam dr. P.A. Vegt
 Tropenopleiding Mw. dr. L.N. Hofman (Gynaecologie) + dr. P.W. Plaisier (Chirurgie)  
 Ziekenhuisapotheker  Mw. H.G. Dieleman  Dhr. E.H. de Vogel
 

Identificatie plicht

Let op: ID-plicht voor iedereen! De zorgwet verplicht elke patiënt om zich te legitimeren in het ziekenhuis. Ook kinderen onder de 14 jaar.

Lees verder