Dialyse

“Wat ik zo mooi vind aan ons vak is dat wij onze patiënten écht goed leren kennen. We krijgen een hechte band met ze en het voelt bijna als familie”, zegt coördinator Mariëlle Kalkman. De meeste patiënten ervaren dat zelf ook zo. “Sommigen hebben niet zoveel sociaal contact meer en zij zien een bezoek aan de dialyseafdeling zelfs als een soort uitje.”
 
De werkdag begint met een dagstart. Daarna komen de patiënten voor de eerste shift en in de middag volgt de tweede groep. In totaal zijn er zo’n negentig patiënten die drie keer per week langskomen voor een dialyse en een groep die thuis peritoneaal dialyse doet. Een kleine groep dialyseert ’s nachts in het centrum. 
 

 
Hechte band
De dialyseverpleegkundigen sluiten de dialyseapparatuur aan en houden de patiënten in de tussentijd nauwlettend in de gaten. Daarnaast verzorgen zij de administratieve vastlegging en regelen ze eventuele extra zorg voor de patiënten. Ook zetten ze bezorgrobot ‘Robin’ aan het werk voor de uitslagen van de bloedwaarden en ondersteunen ze de artsen tijdens de visites. “Er is gelukkig wel tijd voor een praatje met de patiënten en ze hebben onderling ook leuk contact”, merkt dialyseverpleegkundige in opleiding, Shannon Verburg op. “Er zijn maar weinig afdelingen in ons ziekenhuis waar je zo’n hechte band kunt opbouwen met de patiënt als op de dialyseafdeling.”
 
“Veel mensen denken dat wij een makkelijke baan hebben, dat we alleen het dialyseapparaat hoeven aan en af te sluiten en verder veel stil zitten. Maar het tegendeel is waar”, vertelt Mariëlle. “Er zijn complexe risico’s verbonden aan het dialyseren. Als het dialyseapparaat is aangesloten zijn wij continu alert, want er kan altijd iets misgaan. Het aan- en afsluiten moet zeer zorgvuldig gebeuren. Verkeerd prikken heeft veel impact voor de patiënt. Dus dat wil je natuurlijk voorkomen. Kortom heel veel uitdaging.”
 
Shunt
Om het prikken mogelijk te maken wordt er een shunt in de vaten geplaatst. “Dat vind ik écht reuze interessant. Er zijn zoveel verschillende soorten shunts en soms moeten ze met behulp van een echo aangeprikt worden”, legt Mariëlle uit. Technische handelingen zoals deze bieden Mariëlle en Shannon uitdaging in hun werk. Mariëlle: “Het is de combinatie van het patiëntcontact en de vrijheid die wij hier krijgen om zoveel handelingen zelfstandig uit te voeren. Omdat wij zo’n goed beeld van de patiënten hebben, vragen artsen ons regelmatig om advies en je mag meedenken vanuit je klinische blik.”
 
De dialyseverpleegkundigen zijn ook actief buiten de eigen afdeling. “Als er patiënten worden opgenomen met acuut nierfalen of multi-orgaanfalen worden wij opgeroepen om bijvoorbeeld te dialyseren op de IC en CCU. We gaan dan naar de IC met ons dialyseapparaat. Op een afdeling met zoveel apparatuur, zijn wij de enigen die weten hoe dit apparaat werkt”, vertelt Mariëlle. “ Voor dit soort acute situaties hebben wij bereikbaarheidsdienst. Dat is wel spannend hoor. Je kan elk moment gebeld worden. Niet alleen voor een oproep, maar ook voor vragen van bijvoorbeeld de thuiszorg. Er wordt dan echt een beroep gedaan op je parate kennis.”
 
Die hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid ervaart Shannon ook. Ze is sinds een paar maanden begonnen met de opleiding en draait nu volledig mee op de afdeling. “Als ik het vergelijk met mijn klasgenoten mag ik hier onder begeleiding ontzettend veel zelf doen. Dat maakt het extra leuk voor mij.” Ze was verpleegkundige in de thuiszorg en startte met deze opleiding omdat ze zich meer wilde verdiepen in de technische handelingen. “Door te doen leer je snel en veel over hoe je moet handelen. Het is fijn dat het team mij daarvoor de ruimte geeft en dat het leren wordt gestimuleerd. Ik waardeer het dat zoveel collega’s zich verantwoordelijk voelen voor mijn leerproces.”
 
“We hebben inderdaad een leuk team met veel verschillende mensen”, beaamt Mariëlle. “We zijn erg begaan met elkaar en we steunen elkaar als dat nodig is. Het is fijn dat je op elkaar kunt terug vallen in heftige tijden. Ik werk hier nu tien jaar en ik heb het nog steeds hartstikke naar mijn zin. Dat zegt genoeg toch?!” 
 

Wil jij ook graag een keer een dagje meelopen op de afdeling om te ervaren hoe het is? Iedereen met een MBO of HBO verpleegkundige opleiding is welkom! Heb je interesse? Neem dan contact op met Annemiek Gottschalk (afdelingshoofd dialyse), telefoonnummer 078-6523762. Of bekijk onze vacatures.
 
Naar boven