HBO Duaal

Je denkt erover Verpleegkunde op Hbo-niveau te gaan studeren? Dan weet je vast wel dat verpleegkundigen meer doen dan injecties geven en patiënten wassen.

Als verpleegkundige verleen je zorg aan mensen in alle sectoren van de gezondheidszorg. Je werkt met zieke mensen, maar ook gezonde; mensen met lichamelijke of met psychische problemen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal; bij gezonde mensen preventie. Een HBO-verpleegkundige is een professional op het hoogste niveau (kwalificatieniveau 5). Je draagt dan ook verantwoordelijkheid voor het gehele verpleegkundige proces. Samen met de patiënt stel je vast welke problemen er zijn en maak je een verpleegplan. Je bewaakt de toestand van de patiënt en rapporteert hierover; je informeert de patiënt en de familie. Je coördineert en organiseert de zorg door verpleegkundigen en door andere hulpverleners.

Opbouw van de opleiding
Als leren en werken je aanspreekt kun je het vak leren in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het theoretische deel wordt verzorgd door de Hogeschool Rotterdam of de Avans Hogeschool Breda. Je leert tijdens je opleiding zorg verlenen in ‘complexe situaties’ die met name is gericht op de kwaliteit van leven van de patiënt. Je leert zorgactiviteiten van verschillende zorgverleners te regisseren. Als coach leer je (nieuwe collega’s) te stimuleren en motiveren en stagiaires te begeleiden. Je bekwaamt je ook in de rol van ontwerper en levert een bijdrage aan nieuwe werkmethoden en zorgactiviteiten. Als beroepsbeoefenaar houd je je aan beroeps- en ethische codes, en ontwikkel je voortdurend je eigen deskundigheid en bevorder je ook de deskundigheid van anderen.

Start en duur van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar. De opleiding start met een voorbereidende periode (theorie) van twee jaar. Vanaf het eerste leerjaar zijn er stages in de beroepspraktijk. Hiervoor ontvang je een stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen. Gedurende de opleiding komt je in aanmerking voor studiefinanciering.

Je kunt vanaf het derde leerjaar er ook voor kiezen om de opleiding te vervolgen in de duale route. Dit betekent dat je een leerarbeidsovereenkomst sluit met het Albert Schweitzer ziekenhuis en daar uiteindelijk afstudeert.

Salaris en collegegeld
Tijdens de duale route ga je regelmatig naar school (gemiddeld 1 dag per week) en werk je 3 dagen in het ziekenhuis.Tijdens de schoolvakanties werk je 32 uur, conform je leerarbeidsovereenkomst. Vanaf het derde leerjaar zijn de kosten voor de opleiding volledig voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Je ontvangt salaris en reiskosten volgens CAO Ziekenhuizen en het ziekenhuis betaalt het collegegeld en studieboeken.