Skillslab

Het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikt over twee skillslabs. Hierin kunnen vaardigheden geoefend worden. Te denken valt aan voorbehouden handelingen zoals het inbrengen van een urinekatheter of infuusnaald. Dit voor verpleegkundigen. Maar ook de vaardigheid knopen/ hechten van een wond door arts- of co-assistenten.

Het reanimatieonderwijs vindt plaats in het skillslab.

Fantomen
Voor het oefenen van de vaardigheden beschikken we over verschillende fantomen.