Topklinisch opleidingsziekenhuis

Kwaliteit als basis voor hoogwaardige patiëntenzorg

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is één van de zevenentwintig grote opleidingsziekenhuizen in Nederland die hoogwaardige medisch zorg kunnen verlenen. Deze ziekenhuizen hebben hun samenwerking geformaliseerd in de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). De medisch specialistische opleidingen vormen de kern van het samenwerkingsverband tussen deze 'Teaching Hospitals'.

De STZ-ziekenhuizen voelen zich verantwoordelijk voor:
 

  • onderwijs en opleiding in brede zin;
  • hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg;
  • toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Van samenwerken word je beter
Omdat het voorzieningenniveau van STZ-ziekenhuizen tussen dat van universitaire medische centra en dat van andere algemene ziekenhuizen ligt, werkt het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met andere zorgaanbieders in de regio. In niveau en taakstelling heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis als topklinisch opleidingsziekenhuis niet alleen een overeenkomst maar ook een overlapping met beide genoemde typen ziekenhuizen. Met beide typen ziekenhuizen bestaan er dan ook verwijs- en terugverwijsrelaties. Daarnaast zijn er met beide typen ziekenhuizen samenwerkingsafspraken op veel gebieden.

Meer informatie over de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen vindt u op www.stz-ziekenhuizen.nl