Transmuraal Team

Welkom op de afdelingssite van het Transmuraal Team van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Met het woord 'Transmuraal' bedoelen we ziekenhuiszorg die buiten het ziekenhuis gegeven wordt, dus in de thuissituatie.

Bij het Transmuraal Team werken ervaren (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Zij geven zorg aan patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog wel intensieve en specialistische zorg nodig hebben zoals het toedienen van antibiotica of pijnbestrijdingsmiddelen via een infuus.

Door de thuisbehandelingen van het Transmuraal Team kunnen veel mensen die specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben thuis verpleegd worden. Opname in een ziekenhuis kan hierdoor korter duren of voorkomen worden. Voor alle zorg geldt dat wij dit in opdracht van de (huis)arts uitvoeren en hierin nauw samenwerken.

Op deze website vindt u van het Transmuraal Team informatie over de bereikbaarheid, de teamleden en de behandelingen die wij thuis kunnen bieden.

Contact

Telefoon: (078) 654 20 79