Drs. B.M.C. (Bettina) Akerboom

Na mijn opleiding tot gynaecoloog in het Cluster Groningen kon ik als specialist aan de slag in het Albert Schweitzer ziekenhuis. In dit ziekenhuis heb ik indertijd mijn co-schappen gynaecologie gelopen en heb ik toen besloten om me te gaan specialiseren in de gynaecologie en verloskunde.
Binnen mijn aandachtsgebied, de verloskunde, hebben we in de laatste jaren de kans gekregen het prachtige geboortecentrum Rhena te kunnen neerzetten waar gezinsgerichte zorg centraal staat in de begeleiding. Het is mooi om in dit prachtige centrum te kunnen werken.
Daarnaast heb ik me sinds 2005 al kunnen specialiseren in de begeleiding van zwangeren met extra psychiatrische of psychosociale problemen. We begeleiden deze “kwetsbare zwangeren” in een multidisciplinair team bestaande uit maatschappelijk werkers, psychiaters en kinderartsen binnen het ziekenhuis. Daarnaast hebben we ook samenwerkingsafspraken met externe partners opgesteld om na de zwangerschap de zorg voor deze groep te waarborgen.
De begeleiding van patiënten in een multidisciplinair team vind ik een leuke en bijzondere uitdaging. Zwangeren met diabetes of zwangerschapsdiabetes begeleid ik op onze polikliniek in een multidisciplinaire team samen met de internisten-endocrinologen, diabetesverpleegkundigen en diëtistes. Dit geeft zowel voor de begeleiders als voor de patiënten veel voldoening.
Voor de opleiding en training van het hele verloskundige team op de afdeling geef ik met veel plezier trainingen om in spoedsituaties optimaal als team te functioneren.
Naast de patiëntenzorg ben ik ook veel bezig in de organisatie van de verloskundige zorg voor de regio samen met de 1e lijns verloskundigen en het ziekenhuis. Door de veranderingen in de verloskunde in de laatste jaren, is dit een enorme uitdaging maar biedt dit ook een enorme kans om de verloskundige zorg voor onze patiënten van de hele regio goed en veilig op de kaart te zetten.

Aanstelling: 2003

Opleiding:

 • 1984-1988 Studie geneeskunde, Medische Faculteit van de Universiteit te Wenen
 • 1988-1993 Studie geneeskunde, Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit, artsexamen ‘cum laude’.
 • 1993-1997: arts-assistent gynaecologie-obstetrie Sofia ziekenhuis Zwolle, zuderziekenhuis Rotterdam, Erasmus MC
 • 1997-2003: opleiding tot gynaecoloog in het cluster Groningen (Deventer ziekenhuis, UMCG, Martini Ziekenhuis)


Nevenactiviteiten:

 • Aanspreekpunt maatschap gynaecologie voor afdeling A1" Rhena"
 • Voorzitter VSV (verloskundig samenwerkingsverband kring Dordrecht e.o.)
 • Oprichter en voorzitter project kwetsbare zwangeren
 • Oprichter en trainer trainingen obstetrische spoed interventies "TOSI"
 • Contactpersoon namens de maatschap voor de Savemeldingen voor afdeling A1 "Rhena"
 • Lid stuurgroep *kinder care
 • Aanspreekpunt ASZ landelijke consortiumstudies verloskunde
 • Lid "academische werkplaats", regionaal consortium verloskunde
 • Leermeester masteropleiding PA klinische verloskunde
 • Lid projectgroep prenatale voorlichting 1e-2e lijn regio ZHZ
 • Lid werkgroep integrale zorg verloskunde regio Dordrecht

  Lidmaatschappen beroepsorganisaties
 • Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie (NVOG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Orde van medisch specialisten (OMS)
 • NVOG werkgroep foetomaternale geneeskunde
 • NVOG werkgroep landelijk kenniscentrum zwangerschap en psychiatrie (LKZP)
 • Lid van het forum obstetrisch geïnteresseerde gynaecologen van het opleidingscluster Rotterdam: Bella Obstetrica
 • Lid van het medisch specialistisch bedrijf (MSB)


Publicaties

zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht

BIG registratie: 79041391901
Naar boven