D.M.J. (Daniella) Oom

Mijn studie Geneeskunde heb ik gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens mijn studie geneeskunde ben ik gestart met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In 2009 ben ik gepromoveerd op de diagnostiek en behandeling van onder andere darmverzakkingen en anale incontinentie. Tijdens dit promotieonderzoek werd mijn interesse voor de gynaecologie gewekt. Ik koos voor de opleiding tot gynaecoloog vanwege de combinatie van chirurgische en beschouwende aspecten. Mijn opleiding heb ik doorlopen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en het Erasmus MC.
Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als gynaecoloog met aandachtsgebied bekkenbodem in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Als gynaecoloog ben ik betrokken bij de opleiding van verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten, verloskundigen, tropenartsen, huisartsen in opleiding. Daarnaast doe ik wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bekkenbodem.

Aanstelling: 1 juni 2016

Opleiding:

  • 2016 Specialisatie gynaecoloog, Erasmus MC.
  • 2015 Hercertificering: Basiscursus Regelgeving en Organisatie van Klinisch Onderzoek (BROK)
  • 2013 SEO examen, fetal medicine foundation
  • 2009 Promotie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Promotor: prof. dr. J.J.B. van Lanschot. Proefschrift: “Diagnosis and Treatment of Disorders of the Posterior Pelvic Compartment”.
  • 2008 Artsexamen, Erasmus Universiteit Rotterdam (Cum Laude)

Nevenactiviteiten:

  • Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met afdeling gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam.

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Vereniging Obstetrie Gynaecologie (NVOG)
  • Federatie Medisch Specialisten
  • Werkgroep bekkenbodem NVOG
  • International Uro Gynaecological Association (IUGA)

Publicaties: zie pubmed voor een volledig overzicht.

BIG registratie: 29909820801
Naar boven