Het Multidisciplinair spreekuur

Tijdens het multidisciplinair spreekuur heeft u een gesprek met verschillende hulpverleners. Bijvoorbeeld met de:

  • Continentieverpleegkundige: in dit gesprek worden uw klachten en problemen laagdrempelig besproken en heeft u de gelegenheid al uw vragen te stellen.
     
  • Door een op de bekkenbodem gespecialiseerde Gynaecoloog en Uroloog: Tijdens deze bezoeken bespreekt de specialist uw klachten, ook worden gynaecologische en urologische onderzoeken gedaan. Indien deze onderzoeken voor u niet noodzakelijk zijn, worden deze in afstemming en in overleg met het multidisciplinair team niet uitgevoerd. Verder kunnen er vragen gesteld worden over evt. andere aandoeningen en het is belangrijk dat u weet welke medicatie u gebruikt.
     
  • Bekkenfysiotherapeut: Ook hier heeft u weer gelegenheid voor vragen en wordt er Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Contact

Tel: (078) 654 29 53