Kopie Röntgenfoto, MRI, CT

U kunt van uw röntgenfoto, MRI of CTscan, gemaakt na mei 2005, een kopie aanvragen. Deze staat op een DVD. De kosten hiervoor bedragen € 12,50.

U kunt dit uitsluitend d.m.v. pinbetaling voldoen. U kunt hiervoor terecht bij de balie van de afdeling radiologie locatie Dordwijk of Zwijndrecht. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee. Hier wordt dan het gevraagde onderzoek op DVD gebrand.

Wilt u een kopie van een onderzoek van voor 2005? Bel dan met de afdeling Radiologie, telefoon (078) 654 71 90

Wie heeft recht op een kopie van uw onderzoek?

  • U heeft het recht een kopie hiervan te ontvangen.
  • Uw familieleden hebben alleen recht op een kopie van uw onderzoek als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op een kopie van het onderzoek van hun kind.
  • Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun onderzoek.
  • Iedereen die ouder is dan zestien jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) een kopie van het onderzoek.
  • Een niet-gezaghebbende ouder heeft geen recht op een kopie van het onderzoek van een kind.

De volgende stukken hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken:

  • Aanvraag voor uzelf: kopie van uw identiteitsbewijs
  • Aanvraag voor een andere persoon: kopie van uw identiteitsbewijs en een schriftelijke machtiging van de betreffende persoon en schriftelijke motivering
  • Aanvraag voor een overleden persoon: kopie van uw identiteitsbewijs en schriftelijke motivering.
  • De familie van een overleden patiënt heeft niet zonder meer recht op een kopie van het onderzoek. Wettelijke bescherming van de privacy van de patiënt geldt ook na overlijden. De behandelaar van de overleden patiënt moet bepalen of de overledene bij leven geen bezwaar zou hebben gehad tegen verlenen van een kopie van het onderzoek. Dit moet aantoonbaar zijn.

Vertoning van een geldig identiteitsbewijs is in alle gevallen verplicht.
 

Contact

Tel: (078) 654 71 90