Weer naar huis

Als u (deels) bent hersteld, is een volledige opname op de afdeling niet meer nodig. De arts bespreekt met u of verdere behandeling nodig is en zo ja, waar.

Een vervolgbehandeling kan u helpen om de overgang van volledige opname in het ziekenhuis naar huis makkelijker te maken.

Deeltijdbehandeling en behandeling op de polikliniek Psychiatrie zijn dan mogelijkheden. U kunt ook worden terugverwezen naar de huisarts.
 

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22