Behandelplan

Samen met u en uw familie, partner of andere naaste, bekijken we wat voor u de beste behandeling is en welke therapieën u gaat volgen. De afspraken die we daarover maken, leggen we vast in een zogeheten behandelovereenkomst.
Na ongeveer twee weken bespreekt u met de arts en de verpleegkundige opnieuw hoe het met u gaat en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld.

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22