Elektroconvulsietherapie (ECT)

Elektroconvulsietherapie (ECT) wordt toegepast bij patiënten met een ernstige depressies waarbij medicijnen weinig of geen effect hebben.
Bij deze therapie wordt een toeval (insult) opgewekt door een paar seconden elektrische stroom toe te dienen. De toeval lijkt op een epileptische aanval.
De behandeling vindt onder algehele anesthesie (narcose) plaats.

Meer informatie vindt u in de folder.

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22