Verpleegkundigen en andere zorgverleners

Op de afdeling Psychiatrie werken naast psychiaters, psychologen ook, afdelingsartsen, activiteitentherapeuten, een creatieve therapeut, een muziektherapeut, een zorgassistent, een maatschappelijk werker, een afdelingshoofd en (leerling) verpleegkundigen. Iedere hulpverlener draagt bij aan uw behandeling. U kunt, afhankelijk van uw klachten, ook te maken krijgen met andere hulpverleners uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld de diëtiste, een fysiotherapeut of een geestelijk verzorger.

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22