Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

De operatie

Voor de operatie

Voor de operatie tekent de plastisch chirurg het operatiepatroon af. Daarom wordt u ruim voor de operatietijd opgenomen. De verpleegkundige geeft u voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (narcose). Dit heet de premedicatie. Daarna krijgt u een operatiehemd aan. De verpleegkundige brengt u vervolgens met bed naar de operatieafdeling. Op de operatieafdeling wordt een infuus ingebracht. De anesthesioloog geeft u de algehele anesthesie.

De operatie

De operatie vindt plaats onder narcose. De operatie duurt ongeveer 3 uur. Als u wakker wordt, heeft u een drukkend verband om de armen. Dit zorgt ervoor dat wondvocht zich niet ophoopt. Soms wordt er een drain (een dun slangetje) in de wond achtergelaten om overtollig wondvocht af te voeren.

Na de operatie

U wordt wakker op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Uw hartslag en bloeddruk worden regelmatig gemeten. De verpleegkundige let op nabloeden van de wond. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn en/of misselijkheid. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als u niet misselijk bent, mag u weer eten en drinken. U hoort van de verpleegkundige wanneer het infuus verwijderd mag worden.
Na de operatie krijgt u ’s avonds een injectie met een bloed-verdunnend medicijn. Dit is om trombose te voorkomen. De arts bespreekt met u wanneer de drains verwijderd mogen worden.

Naar boven