Welkom op de polikliniek Oogheelkunde

Een eerste afspraak

Vaak worden oogdruppels gebruikt om uw ogen goed te kunnen onderzoeken. Deze oogdrupples zorgen ervoor dat u tijdelijk wazig ziet. Houdt u er daarom rekening mee dat u na afloop van uw afspraak vermoedelijk niet zelf een voertuig kunt besturen. Dit effect duurt minimaal enkele uren.

Wat neemt u mee

Voor uw eerste afspraak bij de oogarts heeft u van de verwijzend arts een verwijsbrief nodig. Deze brengt u mee op uw eerste afspraak.

Eén keer per jaar moet u zich legitimeren. Houdt u er rekening mee dat de assistente kan vragen naar een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). 

U hoeft geen voorbereidingen te treffen; u hoeft ook niet nuchter te zijn. 

Als u medicijnen gebruikt is het verstandig om de originele verpakking mee te nemen. Als u veel medicijnen gebruikt, mag u een lijst daarvan meenemen.

Voor het eerst patiënt in dit ziekenhuis

Als u voor het eerst als patiënt in het Albert Schweitzer ziekenhuis komt, dan kunt u zich in laten inschrijven aan de balie op de polikliniek Oogheelkunde. 
We vragen u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Voorbereidend onderzoek

Uw afspraak begint meestal met een gesprek met de optometrist of technisch oogheelkundig assistent. 

De optometrist bespreekt uw klacht en doet vaak de metingen van uw gezichtsscherpte en uw eventuele bril of contactlenzen. Als u ouder dan 40 jaar bent, wordt ook uw oogdruk gemeten. Zo nodig worden uw ogen gedruppeld met pupilverwijdende druppels. Hierdoor kunt u tijdelijk minder scherp zien. Na afloop van het voorbereidend onderzoek door de optometrist gaat u weer terug naar de wachtkamer. 

Als uw ogen gedruppeld zijn, zullen uw pupillen na ongeveer dertig minuten groot genoeg zijn voor onderzoek door de oogarts. 

De oogarts

De oogarts bespreekt uw klachten en onderzoekt eventueel uw ogen. Als de oogarts verdere onderzoeken nodig vindt, worden de afspraken daarvoor met u gemaakt door de polikliniekassistente.

Uw bezoek aan de polikliniek zal ongeveer 1½ uur duren. 

Een controleafspraak 

De polikliniekassistente maakt meteen na uw eerste bezoek een controle- afspraak met u. Als dit om een bepaalde reden niet direct gebeurt, neemt u zelf contact op met de poli-kliniek Oogheelkunde, tel. (078) 654 12 33 voor het maken van de controleafspraak. Ook bij controleafspraken komt u soms vooraf eerst bij de optometrist. 

Afhankelijk van uw klachten en/of uw diagnose kan de oogarts u een aantal keren per jaar voor controle willen terugzien.

Voor sommige klachten en/of behandelingen, bijvoorbeeld bij oogontstekingen of na oogoperaties, is het noodzakelijk dat u al binnen vier weken op controle komt.

Een spoedafspraak

Het kan voorkomen dat de huisarts, specialist of opticien vindt dat u met spoed naar de polikliniek Oogheelkunde verwezen moet worden. Degene die u doorverwijst moet deze spoedafspraak voor u regelen.

Tot slot

Op de polikliniek Oogheelkunde werken diverse zorgverleners die verschillende onderzoeken en/of behandelingen uitvoeren, bijvoorbeeld contactlenzen aanmeten, gezichtsveldonderzoeken en laser-behandelingen. De volgorde van behandeling kan daardoor anders zijn dan de volgorde van uw binnenkomst. 

Doordat er soms spoedafspraken tussendoor ingepland moeten worden, is het niet altijd mogelijk om exact op tijd te werken.

Wij doen wel ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak?

Als u verhinderd bent wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Contact

Algemene contactgegevens: Tel: (078) 654 12 33  Fax: 078-6542208