Corona: bekijk onze maatregelen

Afdeling Neonatologie

Medewerkers

De artsen, verpleegkundig specialist en verpleegkundigen op de afdeling Neonatologie zijn speciaal opgeleid om 24 uur per dag hoog complexe zorg te bieden aan deze speciale groep pas geboren baby's.

Op de afdeling werken:

 • Neonatologen (kinderartsen gespecialiseerd in pasgeborenen).
 • Kinderartsen met extra aandacht voor pasgeborenen. 
 • Verpleegkundig specialist. Dit is een neonatologie-verpleeg-kundige met een masteropleiding. Zij is bevoegd om op verpleegkundig en medisch gebied te werken. Zij werkt samen met de neonatologen en kinderartsen.
 • Zaalartsen (assistenten), zijn afgestudeerd als basisarts en willen zich specialiseren in de kindergeneeskunde maar zijn nog niet in opleiding.
 • Co-assistenten (medisch studenten).
 • Neonatologieverpleegkundigen, verpleegkundigen met een opleiding voor het verzorgen van te vroeg geboren en zieke baby’s.
 • Kinderverpleegkundigen.
 • Verpleegkundigen in opleiding voor neonatologie- of kinderverpleegkundigen.
 • Afdelingshoofd, afdelingsassistenten & secretaresses
 • Stagiaires.
 • Medewerkers van andere afdelingen, zoals de maatschappelijk werkster, fysiotherapeut, lactatiekundige, logopediste, radiologie- assistent, specialisten, etc. Zij stellen zich aan u voor als zij bij de behandeling worden betrokken.
   

Artsenvisite

De zaalarts en verpleegkundig specialist zijn, samen met de neonatoloog, verantwoordelijk voor de baby’s op de afdeling. Dagelijks is er een artsenvisite tussen 09.30 en 11.30 uur. Samen met de verpleegkundige bespreken zij, volgens een vast schema, alle behandelpunten en maken zij afspraken over de behandeling. De gemaakte afspraken worden met u besproken.

Er is twee keer in de week een artsenvisite. Op unit 1 is dit op maandag en donderdag, op unit 2 op dinsdag en vrijdag. Uiteraard komt er vaker een arts bij uw baby als dat nodig is. Ouders kunnen aanwezig zijn bij de artsenvisite op donderdag (unit 1) en vrijdag (unit 2). U kunt hiervoor intekenen bij de verpleegkundige van de afdeling.

Er is ruimte voor twee ouderparen per artsenvisite. Het eerste gesprek is om 10:00 uur en het tweede om 10.15 uur. Per gesprek is er 15 minuten de tijd. Als u een langer gesprek wilt, kunt u daarvoor een aparte afspraak maken met de arts. 

Wanneer komt uw kind op de afdeling Neonatologie?

Op de afdeling Neonatologie liggen pasgeboren baby's met gezondheidsproblemen waarvoor behandeling en zorg in het ziekenhuis noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan baby’s:

 • Die te vroeg geboren zijn (zwangerschapsduur minder dan 35 weken);
 • Met een te laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur;
 • Met een infectie;
 • Die tijdelijk ademhalingsondersteuning nodig hebben;
 • Met aangeboren afwijkingen;
 • Die zuurstoftekort hebben gehad rondom de bevalling;
 • Die geobserveerd moeten worden vanwege een lage bloedsuiker, een lage lichaamstemperatuur en waarvan de moeder antidepressiva gebruikt;
 • Die geen zien en behandeld worden met fototherapie.

De afdeling is onderverdeeld in twee units. Er kunnen maximaal vijftien kinderen worden behandeld en verpleegd. Er zijn vijf Post IC-HC (Post Intensive Care en High Care zorg) plaatsen. Hier liggen te vroeg geboren baby’s die overgeplaatst zijn vanuit een academisch centrum. Dat kan vanaf het moment dat de zwangerschap (en dus de baby) dertig weken zou zijn. Zij liggen dan niet meer aan de beademing, maar hebben nog wel intensieve zorg nodig.

Apparatuur

Rond de couveuse, het warmtebed of de wieg van de baby staat veel apparatuur. De meeste baby's zijn aangesloten op een monitor. Deze monitor bewaakt:

 • De hartslag;
 • De ademhaling;
 • Het zuurstofgehalte in het bloed;
 • Daarnaast kan er speciale apparatuur staan die nodig is voor de behandeling. Bijvoorbeeld een apparaat dat de ademhaling ondersteunt als de baby nog niet goed zelf kan ademen. Met behulp van medicijn- en infuuspompen worden medicijnen en vocht nauwkeurig gedoseerd gegeven.

Zorgvisie

De Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige wordt EVV-er genoemd. Als uw baby langere tijd wordt opgenomen, worden er twee of drie EVV-ers aangewezen. Deze verpleegkundigen begeleiden u tijdens de hele opname. Het betekent niet altijd dat de EVV-ers ook voor uw baby zorgen.

De EVV-er bespreekt met u de zorg rondom uw baby. Dit heet een zorgevaluatie. Tijdens dit gesprek kunt u uw wensen of ideeën over de zorg bespreken. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Deze worden ook vastgelegd in het verpleegkundig dossier.

Gemaakte afspraken

Afspraken, waarnemingen en uitslagen van onderzoeken worden in het verpleegkundig of medisch dossier genoteerd. Dit geeft duidelijkheid voor iedereen. U mag het verpleegkundig dossier altijd bekijken. Als u er vragen over heeft, kunt u die aan de verpleegkundige stellen. Wij geven u graag uitleg. Wilt u ook het medisch dossier bekijken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de verpleegkundige. Het medisch dossier kunt u namelijk alleen samen met de arts bekijken.

Ouderbegeleiding

Op de afdeling kunt u ouderbegeleiding krijgen van een maatschappelijk werker. Deze begeleiding bestaat uit een kennismakingsgesprek en eventuele vervolggesprekken.

Tijdens de gesprekken met de ouderbegeleider kunt u uw gevoelens en ervaring rondom de situatie van uw baby bespreken. Het is heel normaal dat u de hele situatie als ingrijpend ervaart en dat u verdriet of zorgen heeft. Dan kan het soms helpen om met iemand te praten. De ouderbegeleider kan adviezen geven en eventueel hulp inschakelen.

Naar boven

Contact

U mag dag en nacht bellen om te vragen hoe het met uw baby gaat. Het telefoonnummer waarop we te bereiken zijn is:

Unit 1 (078) 652 34 17
Unit 2 (078) 654 14 17

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in