Bezoektijden afdeling Neonatologie

Ouder(s) zijn altijd de hele dag welkom.

Broertjes, zusjes en overig bezoek

  • Broertjes en zusjes zijn welkom zolang ze geen klachten hebben
  • Er mogen maximaal twee personen tegelijk bij uw baby aanwezig zijn. Dit is altijd één ouder en eventueel daarnaast één bezoeker. Broertjes of zusjes worden hier niet in meegeteld.
  • Totaal mogen er twee bezoekers per 24 uur komen
  • De bezoeker (uitgezonderd broertjes/zusjes) moet minimaal twaalf jaar zijn in verband met mogelijke kinderziekten
  • Tijdstip voor bezoek staat vrij

Voor tweelingen gelden dezelfde bezoekregels. Zonder één van de ouders wordt er geen bezoek toegelaten.
In overleg met de verpleegkundige kan hiervan afgeweken worden.

Naar boven

Contact

U mag dag en nacht bellen om te vragen hoe het met uw baby gaat. Het telefoonnummer waarop we te bereiken zijn is:

Unit 1 (078) 652 34 17
Unit 2 (078) 654 14 17

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in