Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Persoonlijkheidsonderzoek

Bij een persoonlijkheidsonderzoek doen we onderzoek naar het samenspel van persoonlijke eigenschappen. Zo proberen we een verklaring te bieden voor problemen die mensen ondervinden in hun sociaal-emotioneel functioneren. Met een profiel van sterke en minder sterke eigenschappen proberen we samen met de patiënt te weten te komen hoe iemand in elkaar steekt, om vervolgens te kunnen adviseren hoe hiermee om te gaan of wat een passende behandeling kan zijn. Aspecten waar onderzoek naar gedaan kan worden zijn onder andere het zelfbeeld, temperament, sociaal functioneren of wijze van omgaan met stress.

Het persoonlijkheidsonderzoek wordt afgenomen door de psychodiagnostisch werker. Aan een persoonlijkheidsonderzoek ( PO) gaat altijd een gesprek vooraf met de psycholoog. Bij zo’n gesprek kan informatie gevraagd worden over het huidig functioneren maar ook over uw verleden. Zo kan beter begrepen worden hoe uw persoonlijkheid zich gevormd heeft en hoe die een rol kan spelen bij uw huidige problematiek. Het PO bestaat meestal uit het invullen van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten en enkele uit te voeren taken.
 

U bent nu hier

HomepageSpecialismenMedische psychologieOnderzoekPersoonlijkheidsonderzoek
Naar boven