Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Individuele behandeling

Als het nodig is, krijgt u door de medisch psycholoog een behandeling aangeboden.

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, kan de behandelend specialist onze hulp inroepen om bij te dragen aan een goede behandeling. U kunt uw specialist ook zelf om een verwijzing vragen. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats in een aparte ruimte op de afdeling en niet bij u aan bed. De medisch psychologen kunnen overigens ook indirect bij een behandeling betrokken zijn als zij deelnemen aan multidisciplinair overleg over patiënten op de verpleegafdelingen.

Na de ziekenhuisopname kan de behandeling zonodig op de polikliniek voortgezet worden. Behandeling op de polikliniek duurt meestal maar kort. Een veelvoorkomend doel bij de individuele behandeling is het anders om leren gaan met (de gevolgen van) lichamelijke klachten of ingrijpende gebeurtenissen.

De behandeling is gericht op het terugvinden van het psychisch evenwicht en/of op het leren veranderen van uw gedrag, uw leefstijl en uw beleving van de lichamelijke klachten.

Een meer intensieve vorm van behandeling is kortdurende psychotherapie. Centraal hierin staat toename van zelfinzicht in relatie tot uw lichamelijke problemen, verandering in uw gebruikelijke manier van denken, voelen en doen. Soms wordt gekozen om in een kleine groep met andere patiënten of lotgenoten samen te werken in een cursus of groepsbehandeling.

De medisch psychologen werken met methoden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond, zoals de cognitieve gedragstherapie en Behavioral Medicine. In dit kader kan ook EMDR  worden toegepast.

Is een langer durende behandeling nodig? Staan uw klachten of problemen relatief los van uw lichamelijke aandoening? Leent de problematiek zich niet voor behandeling op de afdeling Medische Psychologie? Dan verwijst de psycholoog in het ziekenhuis u in overleg door naar een andere hulpverlener of instantie. Dit kan bijvoorbeeld een psycholoog buiten het ziekenhuis zijn of de GGZ.
 

U bent nu hier

HomepageSpecialismenMedische psychologieBehandelingIndividuele behandeling
Naar boven