123 Kindercarrousel

Eind 2004 startte KNO de 1,2,3 kindercarrousel, om de zorg aan kinderen te verbeteren en de tijd tussen het eerste polibezoek en de behandeling te verkorten. De carrousel werkt als volgt:

1) Kinderen die een dagbehandeling moeten ondergaan (trommelvliesbuisjes plaatsen, keel- en/of neusamandelen knippen) hebben een afspraak met de kno-arts in week een. Op dezelfde dag worden alle verdere afspraken door de afdeling Opname binnen de termijn van drie weken geregeld.

2) Er volgt een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders en kinderen met aansluitend een bezoek aan de anesthesist voor informatie en beoordeling rondom een narcose. Dit is vaak in week twee.

3) En tot slot in week drie de behandeling in dagopname.

De nacontrole vindt telefonisch plaats en bij geen bijzonderheden blijft het hierbij. De carrousel draait naar volle tevredenheid, waardoor het lukt de meeste kinderen op korte termijn te helpen.
 
Meer informatie vindt u ook in de patiëntenfolders:

Contact

Tel: (078) 654 71 00