Influenza (griep)

Influenza, ook wel griep genoemd, is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus, het influenzavirus. Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht en kunnen mensen in de omgeving van de patiënt besmet raken met het virus. Echte griep leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen. Een longontsteking kan een van deze ziekteverschijnselen zijn. Wanneer bijvoorbeeld de longontsteking zo erg wordt dat de patiënt geholpen moet worden met ademen is een opname op de IC noodzakelijk. De patiënt zal de eerste dagen in isolatie verpleegd worden tot het besmettingsgevaar van de griep voorbij is.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62