Epilepsie

 Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij er als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen ontstaat. Meestal is dit zichtbaar doordat iemand een aanval krijgt. Bij een aanval kan de patiënt het bewustzijn verliezen en stuiptrekkingen krijgen. Als een epileptische aanval langer duurt dan 30 minuten of als de patiënt tijdens de aanvallen niet meer bij bewustzijn komt, is er sprake van 'status epilepticus'. Soms is dit levensbedreigend. Deze patiënten worden altijd opgenomen op de IC voor extra bewaking en het toedienen van medicijnen. Soms is het nodig om te beademen.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62