Diabetes

Wanneer de bloedsuiker erg ontregelt is kan het zijn dat een opname op de IC noodzakelijk is. De medische benaming hiervoor is ook wel diabetische ketoacidose.
Met diabetische ketoacidose bedoelen we een verzuring van het lichaam door een insuline tekort. Een ketoacidose is een levensbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen van het grootste belang is. De behandeling bestaat onder andere uit het toedienen van vocht en insuline.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62