Delier (verwardheid)

Bij (ernstig) zieke patiënten ontstaat tijdens de opname vaak een periode van verwardheid. Dat noemen we ook wel delier. Patiënten met een delier weten niet meer goed waar ze zijn, welke dag het is en soms halen ze ook personen door elkaar. Ze zien bijvoorbeeld een verpleegkundige voor een familielid aan (desoriëntatie). In veel gevallen weten patiënten niet wat er met ze aan de hand is en draaien dag en nacht om. Het is moeilijk hun aandacht te trekken en vast te houden. Ze vertellen geen logisch verhaal en kunnen zich slecht herinneren wat er eerder gezegd of gebeurd is. Vaak hebben ze hallucinaties; ze zien of horen dingen die anderen niet waarnemen. De meeste patiënten met een delier zijn onrustig, maar soms is een patiënt juist erg in zichzelf teruggetrokken. We noemen dat dan een stil delier.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62