Uw herstel

Als u ernstig ziek bent geweest en daarvoor op de IC heeft gelegen, kan het een tijd duren voordat u weer goed hersteld bent. Hoe u zich voelt en hoe lang het duurt om terug te keren naar uw dagelijkse leven, hangt af van de duur en de ernst van uw ziekte én van de behandeling en zorg die daarvoor nodig is.

Van IC naar verpleegafdeling

Als u op de IC ligt en uw conditie verbetert, gaat u naar een verpleegafdeling voor verder herstel. Dit kan voor u en uw naasten een grote overgang zijn. De dagelijkse gang van zaken is op een verpleegafdeling anders dan op de IC. Zo zijn er geen bewakingsapparaten en zijn minder verpleegkundigen en artsen. Bovendien zijn zij ook niet altijd in uw directe nabijheid. Dit kan gevoelens van onveiligheid oproepen. Als da tzo is, bespreek dit dan gerust met uw arts en/of verpleegkundige.
Verder stimuleren we u op de verpleegafdeling -als uw situatie dat toelaat- om meer dingen zelf te gaan doen.

De IC-verpleegkundige komt op de verpleegafdeling langs

Als u langer op de IC heeft gelegen of als er een speciale reden voor is, komt de verpleegkundige van de IC nog een keer bij u langs als u op de verpleegafdeling ligt. Zij geeft u advies en ondersteuning.
Zo nodig overlegt de verpleegafdeling met de IC en bezoekt de arts of verpleegkundige van de IC u op de verpleegafdeling. Zo is de IC altijd als 'back-up' voor u beschikbaar.

Naar huis

Als uw herstel goed verloopt, kunt u weer naar huis. Onze ervaring is dat u juist dan allerlei vragen kunt hebben over uw opname op de IC. Het ziektebeeld en de behandeling die nodig was en de medicijnen die u heeft gekregen, kunnen er voor zorgen dat u lichamelijke en/of psychische klachten krijgt. Deze klachten kunnen uw herstel belemmeren en de kwaliteit van uw dagelijkse leven beïnvloeden. Hoe lang de klachten aanhouden hangt af van verschillende factoren en het is niet vooraf te zeggen hoe lang úw herstel duurt . Ook is niet te zeggen of uw klachten helemaal zullen verdwijnen.


De tekst op deze pagina en onder onderstaande linkjes is gebaseerd op een uitgave van de afdeling Intensive Care van het Radboudumc, Nijmegen. Waar nodig is de tekst aangepast aan de situatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

 

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62