Nazorgpoli IC

Juist als u weer thuis bent kunnen er vragen of klachten ontstaan die verband houden met uw verblijf op de IC. Op de Nazorgpoli IC kunnen we u daarbij helpen.

Wat is de Nazorgpoli IC?

Op de Nazorgpoli IC horen we graag van u hoe u de periode op de IC heeft ervaren. We bespreken ook of u daaraan klachten heeft overgehouden. Twee IC-verpleegkundigen bespreken met u de periode dat u opgenomen bent geweest, wat er precies is gebeurd en hoe het nu met uw gezondheid is. Uiteraard kunt u samen met een familielid naar dit gesprek komen. Tijdens dit gesprek geven IC-verpleegkundigen advies. Zo nodig kunnen zij u verwijzen naar een andere hulpverlener. Meer leest u in de folder 'Nazorgpoli IC'.

Waarom een gesprek op de Nazorgpoli IC?

Een opname op de IC is heel ingrijpend en kan u ernstig verzwakken. Het duurt soms lang voor iemand weer helemaal ‘de oude’ is. Het komt regelmatig voor, dat iemand klachten overhoudt aan de opname op de IC.
Veel patiënten op de IC worden beademd en een periode in slaap gehouden met medicijnen. Veel patiënten maken een delier door. Dit is een plotseling optredende verwardheid die ook weer overgaat. Hierdoor zijn herinneringen niet helder, niet realistisch of helemaal afwezig.

De familie heeft een heel andere beleving van de tijd op de IC dan de patiënt zelf, en heeft zich veel zorgen gemaakt. De patiënt weet vaak niet hoe ziek hij of zij geweest is.
Door reacties van familie en soms naar aanleiding van het door familie volgeschreven IC-dagboekje en eventueel gemaakte foto’s, dringt dit langzaam tot de patiënt door.

Vaak als iemand weer thuis is komt deze confrontatie en het besef zo ziek geweest te zijn. Dan ontstaan vaak pas de vragen.

Wat kunt u van het gesprek verwachten?

We bespreken met u hoe het nu met u gaat en welke klachten of problemen er nog zijn . We kunnen u uitleggen wat 'normaal' is na een dergelijke opname. We kunnen vertellen wat er tijdens de opname precies is gebeurd. Dit kan voor u veel verduidelijken. Het kan onbegrepen angst, depressie of slaapproblemen verklaren. Het gesprek kan u helpen de opname op de IC te verwerken.
Er is ook een mogelijkheid om na het gesprek even naar de IC-afdeling te gaan. Het helpt soms om te zien “Waar heb ik gelegen?”, ‘Hoe zag het eruit?”. Soms komen dan toch herkenbare beelden boven.

Behandeladvies

Tijdens het gesprek op de Nazorgpoli IC zullen we u als het nodig is adviseren aanvullende hulp te zoeken of u doorverwijzen. Uw huisarts krijgt schriftelijk bericht als een verwijzing of aanvullende hulp nodig is.


 

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62