Ondersteuning

Als een familielid of naaste plotseling wordt opgenomen op de IC, dan kan dat een zware tijd voor u zijn waarin veel op u af komt. We horen vaak terug van familie dat er sprake is van angst, verdriet, spanning, onzekerheid. Dit zijn hele logische gevoelens. Let goed op uzelf, neem voldoende rust, want vaak na de IC periode wordt er een groot beroep gedaan op de familie en naasten van de ex-IC patiënt. Mocht u ten tijde van de IC-opname van uw familielid of naaste, enige behoefte hebben aan meer ondersteuning, dan kan dat. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan u praktische tips en adviezen geven als u tijdens of na de opname van uw familielid of naaste problemen heeft om oplossingen te vinden voor problemen in het dagelijks leven of werk.

Geestelijke verzorging

In het ziekenhuis komt u niet voor uw plezier. Meestal is er sprake van lichamelijk ongemak of zijn er zorgen over een familielid of naaste. U kunt zich onzeker, somber of eenzaam voelen. Niet op zo’n manier dat er een psycholoog aan te pas moet komen, maar meer omdat u een luisterend oor mist. Dan kunt u vragen naar een van de geestelijk verzorgers van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij behandelen niet, maar begeleiden. De gesprekken verlopen open, onbevangen en zonder oordeel. Soms is één gesprek voldoende, soms blijft de geestelijk verzorger langere tijd betrokken bij de patiënt. De geestelijk verzorgers zijn er voor u. Voor net dat beetje extra zorg.

Huisarts

Mocht u ten tijde van de opname van uw familielid of naaste onvoldoende steun ervaren uit uw omgeving of bijvoorbeeld slaapproblemen krijgen? Dan is het goed om contact op te nemen met uw eigen huisarts. Hij of zij kan u een luisterend oor bieden, doorverwijzen naar een hulpverlener of bijvoorbeeld medicatie voorschrijven om wat tot rust te kunnen komen.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62