Bijdrage van familie aan patiëntenzorg

Dagboek

Als familielid of naaste kunt u een IC-dagboekje voor de patiënt bijhouden. Dit dagboekje krijgt u van de verpleegkundige. De patiënt kan later vragen hebben over zijn periode op de IC. Door het ziek zijn en de slaapmedicijnen weet hij/zij zich vaak weinig te herinneren. Het verlies van tijd wordt vaak als zwaar ervaren. Het dagboekje kan helpen om inzicht te krijgen in wat er gebeurd is en een invulling geven van de verloren tijd.

Foto’s

Het nemen van foto’s van uw familielid of naaste op de IC kan later van pas komen bij de verwerking van de IC opname. De patiënt kan vage herinneringen hebben, die hij/zij niet kan plaatsen. Foto’s kunnen daarbij helpen. U kunt ook foto’s meenemen om deze bij het bed te zetten van de patiënt. Het is voor de patiënt prettig om bekende afbeeldingen te zien tijdens het ziek zijn.

Muziek

Een opname op de IC is voor de patiënt vaak heel angstig en onzeker. Door het ziek zijn en de behandeling kan de patiënt onrustig worden. Muziek kan dan een stukje rust brengen. Een MP3 speler, discman of kleine radio met de favoriete muziek van de patiënt geeft rust en afleiding.

Poster

Patiënten waarvan verwacht wordt dat ze voor langere tijd opgenomen zijn op de IC, zijn vaak in slaap en voor de verpleging onbekend. Om verwardheid (delier) te voorkomen, wordt er aan de familie/naasten gevraagd om de poster, MAAK KENNIS MET, in te vullen. Op deze poster kunt u aangeven hoe de patiënt aangesproken wil worden, wat hij belangrijk vindt, wat zijn hobby’s zijn etc. Deze poster komt bij de patiënt te hangen en zorgt ervoor dat de verpleging wat meer inzicht krijgt in wie er in bed ligt. Als de patiënt wakker wordt, ziet hij meteen herkenbare dingen uit zijn leven, hierdoor kan een delier soms voorkomen worden.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62