Dagindeling

Alle zorgverleners die bij de patiënt betrokken zijn bespreken iedere dag hoe het met de patiënt gaat. ’s Morgens worden de patiënten verzorgd en lopen de artsen visite. Er wordt tijdens de visite gesproken over de behandeling, eventuele onderzoeken en andere zaken die belangrijk zijn. De verpleegkundige licht u tijdig in en geeft zonodig informatie over het onderzoek. Uiteraard hoort u het ook als er een overplaatsing naar een andere afdeling of ziekenhuis plaatsvindt.
Over het algemeen ziet een dag er als volgt uit:

Overdag:

• Verzorging door IC verpleegkundigen
• Controlemomenten door IC-verpleegkundigen
• Medicatie toediening door IC-verpleegkundigen
• Lichamelijk onderzoek door IC-arts of intensivist
• Artsen komen langs voor de visite
• Onderzoeken
• Mobiliseren met verpleegkundige en fysiotherapeut
• Oefenen met ontwennen van de beademing indien nodig

Avond:

• Verzorging door IC-verpleegkundige
• Controle momenten door IC-verpleegkundige
• Medicatie toediening door IC-verpleegkundigen
• Onderzoeken
• Mobiliseren

Nacht:

’s Nachts proberen wij zoveel mogelijk rust te bewaren. Toch kan ook verzorging nodig zijn. Daarnaast vind er ook controle plaats en worden er medicijnen toegediend.

Contact

G2/ IC: (078) 652 35 10 

F2/ IC: (078) 654 17 62